Karlova Univerzita přijala rekordních 16 000 studentů

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Karlova Univerzita letos přijala nejvíce studentů od svého založení. Zájemců o studium v novém akademickém roce, který začal v říjnu, bylo 51 tisíc. Přijato bylo šestnáct tisíc. Tradičně největší zájem byl o studium na Filozofické, Právnické a Pedagogické fakultě. Větší šance na přijetí budete v Česku mít, když se rozhodnete studovat teologii nebo matematiku. Podrobnosti má Lenka Jansová.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Chystaná reforma vysokých škol má přivést na fakulty víc mladých lidí, zkvalitnit výuku, výrazněji podpořit výzkum a zajistit vysokým školám víc peněz. Na reformní kroky chce ministryně školství Petra Buzková v příštích třech letech získat asi deset miliard korun. Čím k reformě vysokých škol v právě začínajícím roce chce přispět Univerzita Karlova, nám řekl její rektor a předseda České konference rektorů Ivan Wilhelm:

"Snažíme se akreditovat stále nové studijní programy a také přijímáme stále víc studentů do tradičních oborů, takže počty studentů na univerzitě ještě pořád narůstají. Pokud se týká výzkumné činnosti, představovali bychom si mnohem větší integraci výzkumu v rámci univerzity, protože máme sedmnáct fakult, tři a půl tisíce akademických pracovníků a to je poměrně vysoký potenciál, který můžeme co nejvíce využít tehdy, když dojde k integraci. A to se v letošním roce děje. Na ministerstvo školství jsme podali návrhy na integrované výzkumné záměry, takže doufáme, že ministerstvo nás podpoří také finančně."

Prorektorky pro studijní záležitosti Jaroslavy Svobodové jsme se zeptali, který obor na Karlově univerzitě je mezi uchazeči nejžádanější:

"Psychologie, kde bylo přijato 5,4 procenta, tedy zhruba jeden z devatenácti."

Naopak ke studiu matematiky univerzita přijala asi tři uchazeče ze čtyř. Rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm uvedl, že na českých vysokých školách studuje víc než sedm tisíc cizinců a z toho víc než polovina na Karlově Univerzitě:

"Obtížně se nám zahraničním zájemcům vysvětluje: Nezlobte se, ale vy jste jeden, který chce studovat ten či onen program, a neumíte česky čili bychom pro Vás museli všechno připravovat znovu a nemáme na to prostředky. Snažíme se navyšovat kapacity. Koupili jsme za nemalé peníze osm objektů na Zahradním Městě, vznikly nové kapacity, ne malé, ale pro potřeby univerzity to pořád není dost."

Celkově bylo mezi přihlášenými na Karlovu Univerzitu 55 procent studentek a při přijímačkách byly přibližně stejně úspěšné jako jejich mužští kolegové.