Na vysokých školách v Česku po letech přestalo ubývat studentů

Pokles počtů studentů vysokých škol, který Česko zaznamenalo mezi lety 2010 a 2020, a to až o téměř 25 procent, se loni zastavil. Poprvé po 10 letech evidovaly vysoké školy nárůst počtu studujících. Zvýšil se meziročně o necelá 4 procenta na přibližně 300 tisíc. Stojí za tím demografický vývoj i zejména zájem cizinců.

Podle dat Českého statistického úřadu počet vysokoškolských studentů v Česku až do roku 2010 každoročně rostl. Tehdy na školách studovalo kolem 400 tisíc lidí. Poté začal jejich počet klesat. Za deset let to bylo až o 24,4 procenta. Trend se zastavil v roce 2020, kdy podle ministerstva školství studovalo na vysokých školách víc než 299 tisíc lidí.

Vendula Kašparová | Foto:  Český statistický úřad

„Úbytek počtu studentů se dotkl téměř všech skupin oborů. Výjimku tvoří skupina oborů v oblasti zdravotní a sociální péče, kde došlo v porovnání s rokem 2010 k nárůstu o 7 procent. Naopak největší úbytek studentů zaznamenaly obory z oblasti technika, výroba a stavebnictví, a sice o 37 procent,“ popsala Vendula Kašparová z ČSÚ.

Podle statistiků byl výsledek ohledně počtu vysokoškoláků ovlivněn z velké části demografickým vývojem, kdy začaly ke studiu nastupovat méně početné ročníky narozené v 90. letech. Nyní se, díky porodnímu boomu mezi roky 2002 a 2008 trend obrací.

„Jelikož je pokles či nárůst počtu studentů závislý na demografickém vývoji, který bude v následující dekádě pozitivní, očekáváme nárůst počtu studujících. Demografická křivka ve věkové kohortě 19letých dosáhne vrcholu v roce 2027,“ vysvětlila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Úbytek absolventů

Studenti ČVUT | Foto: Radek Duchoň,  Český rozhlas

Zatímco pokles počtů studentů se zastavil, úbytek absolventů zatím nikoli. Loni jich opustilo vysoké školy přibližně 63 tisíc, tedy o 25 tisíc méně než o deset let dříve a o 31 tisíc méně než v roce 2012, kdy vysokoškolské studium úspěšně ukončil rekordní počet absolventů.

Nejvíce lidí ukončilo vysokoškolská studia zaměřená na obchod, administrativu a právo. Naopak nejméně absolventů mají v posledních letech vysoké školy zaměřené na studium zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinárního lékařství.

Na největší české vysoké škole - Univerzitě Karlově - studovalo v roce 2020 přibližně 49 500 studentů. „Nejžádanější obory jsou dlouhodobě medicína, právo a právní vědy, obory na Filozofické fakultě nebo na fakultě sociálních věd, tam je to žurnalistika,“ doplnil mluvčí univerzity Václav Hájek.

Ilustrační foto:  ČT24

Zajímavé je, že zatímco celkový počet absolventů klesá, stoupá zastoupení absolventek. Ještě před 20 lety na českých univerzitách absolvovalo 51 procent studentek. Do roku 2013 jejich počet vzrostl na 61 procent a nyní ženy tvoří už tři pětiny všech absolventů.

Zájem cizinců 

Pokles vysokoškoláků se netýká studentů z ciziny, jejich počet se totiž v posledních deseti letech soustavně zvyšoval a vzrostl o jednu třetinu. Před 20 lety jich v Česku studovalo pouze 1,9 procenta, vloni to bylo již 14,2 procenta.

Ilustrační foto: FotoMediamatic,  Flickr,  CC BY-NC 2.0

„Některou z vysokých škol v Česku loni studovalo 50 441 cizinců majících 165 různých státních občanství,“ uvádí ČSÚ.

Dlouhodobě nejvyšší zájem o studium v Česku mají Slováci, s odstupem pak následují studenti z Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu.

klíčové slovo: