Výběr vysoké školy v době covidu: Dny otevřených dveří online

Ilustrační foto: StartupStockPhotos/Pixabay, CC0

Virtuálně si prohlédnout prostory školy, dozvědět se, co lze na fakultě studovat či v živém přenosu si promluvit s vyučujícími nebo studenty. Velká část vysokých škol kvůli epidemii koronaviru přesunula vedle výuky do virtuálního prostoru i dny otevřených dveří. Podle některých středoškoláků ale ty prezenční nahradit nemůžou.

Vysoké školy v rámci dnů otevřených dveří seznamují uchazeče na sociálních sítích v živých přenosech s jednotlivými obory i vyučujícími. Nabízejí diskuse se studenty, kteří už na škole jsou a některé školy i virtuální prohlídky učebních prostor.

Foto: Alexandra Koch,  Pixabay / CC0

"Tyto termíny si poznač! Jsou to data, kdy se budou u nás konat on-line dny otevřených dveří. V tyto dny budeš mít možnost popovídat si prostřednictvím chatu se studijní referentkou a s ambasadory jednotlivých bakalářských studijních programů. Řešením, jak si projít naši fakultu v době "on-lineové", je cesta virtuální prohlídky. Někde tam tě čekají i soutěžní kvízy," uvádí na svém webu například fakulta Lesnická a dřevařská Mendelovy univerzity v Brně.

Podobné je to i na dalších vysokých školách. Třeba Vysoká škola chemicko-technologická v Praze připravila on-line festival, který nabízí 25 interaktivních místností. V nich si mohou zájemci mimo jiné pohovořit se studenty bez přítomnosti pedagogů o tom, jak studium na přední české univerzitě probíhá.

„Moc nás mrzí, že se se zájemci o studium u nás nemůžeme vidět osobně. Myslím ale, že jsme pro ně připravili velmi kvalitní náhradu, která jim umožní zjistit vše, co je zajímá," uvedl rektor VŠCHT Pavel Matějka. „Pevně věřím, že skrze datový přenos na ně dýchne také rodinná atmosféra naší školy, která je svým způsobem malá a která je vždy připravena pomoci každému, kdo si o to požádá," dodal.

Online to nestačí

Studenti středních škol, kteří se na univerzity hlásí, jsou ale přesvědčení, že online dny otevřených dveří ty prezenční nahradit nemůžou. Důvody vysvětlil Českému rozhlasu Marek Quis ze Středoškolské unie.

"Za mě osobně je určitě lepší, když se můžu podívat přímo do budovy dané fakulty. Když se můžu podívat, jakým způsobem se tam vyučuje a zeptat se třeba přímo studentů naživo, nějaký ten sociální kontakt. Například jeden student tady píše, že by potřeboval nasát atmosféru a poznat osobně studenty. Nedává mu prý smysl se na to jen dívat," uvedl.

Foto: Nikolaj Georgiev,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Podle některých vysokých škol také hrozí, že si studenti na dálku nezvládnou vybrat vhodný studijní obor, a budou se ho později snažit změnit. "Pracujeme hodně se studijní neúspěšností ve smyslu právě výběru oboru a třeba toho, že i současní prváci si nedokáží navázat ty vztahy. Přeci jenom, když chodíte do školy a potkáte se třeba na chodbě se spolužákem a ten vám řekne, že zítra máte něco odevzdávat, tak to ještě zvládnete. Ale teď vlastně ten prostor pro tohle není," řekla Českému rozhlasu Barbora Buřičová z oddělení pro vnější vztahy Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Nedostatek sociálního kontaktu potvrzují i samotní studenti prvních ročníků, kteří své spolužáky často znají jen díky skupinám na sociálních sítích. "Rád bych na škole poznával svět, navazoval vztahy a něco zažil. Bohužel už teď je jisté, že polovinu bakalářského studia prožiji od svého stolu. A to ještě kdo ví, jestli se alespoň během magisterského podívám do posluchárny, podle toho, jak se pořád zvětšuje odhad počtu distančních semestrů," uvedl na sociálních sítích student prvního ročníku Masarykovy univerzity v Brně.

Někteří studenti tam kritizují i to, že univerzita nenabízí změnu oboru v průběhu studia. "Jak je tomu například ve Spojených státech. A v podstatě ani individuální plány. A poté vidíme kampaně, které přesvědčují studenty, aby studium dokončili," uvádí se v komentáři.