Každému jedenáctému člověku v Česku hrozí příjmová chudoba

Ilustrační foto: Serge Bertasius Photography, FreeDigitalPhotos.net

Příjmovou chudobou bylo loni v ČR ohroženo 9,6 procenta lidí. Ve srovnání s rokem 2017 podíl stoupl asi o půl procenta. Přesto podíl lidí ohrožených příjmovou chudobou patří k nejnižším v EU. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Ilustrační foto: Serge Bertasius Photography,  FreeDigitalPhotos.net
V příjmové chudobě se člověk ocitne, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Tato částka činila loni pro jednotlivce necelých 12 tisíc korun, u dvojice dospělých necelých 18 tisíc korun, u rodiny se dvěma dětmi přes 25 tisíc. Ačkoli většina domácností vycházela loni se svými příjmy poměrně snadno, pro 17 procent to bylo obtížné, uvedla Simona Měřínská z Českého statistického úřadu:

"Vůbec nejnižší příjmy mají domácnosti nezaměstnaných, kde čistý peněžní příjem činí pouze polovinu celorepublikového průměru. Měsíčně to vychází na pouhých 7.700 korun na osobu. Také více než polovina těchto domácností nezaměstnaných uvádí, že se svým příjmem vychází s obtížemi, až s velkými obtížemi."

Potíže mají zejména samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy. Nejvýznamnější položkou rodinného rozpočtu je bydlení. Skoro desetina domácností - tedy asi 440 tisíc - platí za bydlení víc než 40 procent ze svých čistých příjmů. Zhruba dvě třetiny z nich přitom bydlí v pronajatém bytě a největší skupinu mezi nimi tvoří osamělé důchodkyně.

Čtvrtina lidí má problém pokrýt nenadálý výdaj

Foto: archiv ČRo - Radia Praha
Týdenní dovolenou si nemůže dovolit 21 procent Čechů. Téměř čtvrtina lidí by měla problém pokrýt nenadálý výdaj ve výši přes deset tisíc korun. Za tuto částku se koupí třeba nová lednička, pračka nebo televize. Od roku 2014 však podíl lidí, kteří si nemohou dovolit neočekávaný výdaj, klesá.

Tzv. míra materiální deprivace loni klesla na 2,8 procenta. Jedná se o podíl osob, jejichž domácnosti si nemohou z finančních důvodů dovolit čtyři a více z devíti stanovených položek. Mezi ně patří například neočekávaný výdaj 10.700 korun, týdenní dovolená, automobil, dostatečně vytápěný byt nebo maso obden. Nejčastěji si domácnosti nemohou dovolit právě neočekávaný výdaj nebo týdenní dovolenou.

Minimální mzda je pod hraničí chudoby

Jana Maláčová,  foto: archiv Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Pod hranicí příjmové chudoby je v Česku minimální mzda, a to dlouhodobě. Pracuje za ni asi 150 tisíc lidí. Bezdětný pracovník si vydělá 11.300 korun čistého, hranice příjmové chudoby je těsně pod dvanácti tisíci. Na to dlouhodobě upozorňuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD:

"Máme jednu z nejnižších minimálních mezd. Patříme mezi čtyři nejnižší v Evropě. Myslím si, že lidé, kteří pracují, by neměli mít existenční starosti, a měli by na tom být lépe, než lidé, kteří nejsou aktivní na trhu práce, nesnaží se, a pobírají sociální dávky."

Přesto se Česko v EU dlouhodobě řadí mezi země s nejnižší mírou chudoby a sociálního vyloučení. Celková míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením loni zůstala na 12 procentech. Průměr EU činí 22 procenta. Podobně jako Česko je na tom Francie, Finsko, Norsko či Slovensko. Naopak nejvíc lidí, kteří mají potíž vyjít s penězi, žije v Bulharsku, Srbsku, Rumunsku a taky Řecku.