Klaus neudělil Brožové Polednové milost, ale trest je podle něj sporný

Ludmila Brožová Polednová, foto: ČTK

V polovině září rozhodl odvolací soud, že bývalá prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová, které je 86 let, má jít za účast na justiční vraždě na šest let do vězení. Trestní kauza se týká účasti na vykonstruovaném politickém procesu, který přivedl v roce 1950 na šibenici několik lidí, mimo jiné poslankyni Miladu Horákovou. Ludmila Brožová-Polednová podle Klause nemůže dostat milost, její odsouzení je ale sporné.

Ludmila Brožová Polednová,  foto: ČTK
Prezident republiky Václav Klaus někdejší komunistické prokurátorce milost neudělil a své rozhodnutí zdůvodnil takto:

"Nesouhlasím s tím, že lidský rozměr může spravedlnosti dodávat jen prezident republiky svými milostmi. Soud má poměřovat všechny okolnosti. Předpokládám, že tak učinil. Pokud byly důvody - i humanitní - pro jiné posouzení případu, měl tak učinit právě soud."

Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká žádost o milost vysvětlila především humanitárními důvody. Prezident Václav Klaus Českému rozhlasu řekl, že i podle něj je trest několikaletého vězení pro šestaosmdesátiletého člověka velmi sporný, milost ale udělit nemůže:

"Nemyslím si však, že je v tomto případě institut prezidentské milosti tím správným instrumentem, který by měl rozřešit rozpor mezi vinou na straně jedné a účelností a účinností trestu pro člověka tohoto věku a s takovým časovým odstupem na straně druhé."

Přední český odborník na ústavní právo Václav Pavlíček má na věc odlišný názor. Podle něj se prezidentská milost tradičně už od dob první republiky udílela v případech, když se vyskytl rozpor mezi formální spravedlností, kterou vyjadřuje soud ve svém rozhodnutí, a spravedlností materiální, která zahrnuje i sociální aspekty. Pavlíček poukázal i na to, že Klaus doposud milosti ze sociálních důvodů uděloval - například odsouzeným matkám, které pečovaly o malé děti.

Jaký bude další postup? Nastoupí Polednová k výkonu trestu?

"Je nanejvýš pravděpodobné, že paní doktorka Brožová-Polednová bude vyzvána, aby nastoupila trest odnětí svobody podle svého místa bydliště, to znamená do věznice Plzeň-Bory,"

řekl televizi Nova soudce městského soudu v Praze Petr Braun, trestní kauzu Brožové-Polednové řešil. Jak upozorňuje mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová, odsouzená má ještě některé možnosti, jak se vazbě vyhnout.

"Buďto požádá soud o odložení trestu, a nebo nastoupí do výkonu trestu. Pokud nastoupí, může poté požádat o odklad a vždycky se jedná pouze o zdravotní důvody, nikoli o věk. A stejně jako každý jiný odsouzený se při nástupu podrobí zdravotní prohlídce, a pokud je shledáno zdravotní omezení, je přeřazen na specializované oddělení."

Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká ve středu sdělila, že Klausovo rozhodnutí neudělit milost plně respektuje.