Kodex gigas - unikátní kniha z Podlažického kláštera

Ďáblova bible
0:00
/
0:00

V rubrice České nej... vám dnes představíme knihu, která obsahuje souhrn středověké moudrosti a vzdělanosti. Údajně je největší rukopisnou knihou světa a nazývá se Kodex gigas. Možná ji mnozí znají i pod názvem Ďáblova bible nebo Podlažický kodex, podle jména kláštera, kde vznikla zřejmě na počátku 14. století. Více už docent Jaroslav Kolár.

Ďáblova bible
V rubrice České nej... vám dnes představíme knihu, která obsahuje souhrn středověké moudrosti a vzdělanosti. Údajně je největší rukopisnou knihou světa a nazývá se Kodex gigas. Možná ji mnozí znají i pod názvem Ďáblova bible nebo Podlažický kodex, podle jména kláštera, kde vznikla zřejmě na počátku 14. století. Více už docent Jaroslav Kolár.

"Dneska z tohoto českého kláštera už nic nezbylo. Tehdy to však musel být dost významný benediktýnský klášter. Víme, že kniha vznikla tam, protože v její závěrečné části je velké tzv. nekrologium, takový kalendář, kde je uvedena spousta jmen mnichů z toho kláštera a lidí, kteří nějakým způsobem s klášterem byli spojeni jako dobrodinci, lidé v tom klášteře pohřbeni a tak podobně."

Kodex gigas je ve světě nevídanou knihou a to nejen svou velikostí. Na výšku má skoro metr a na šířku 50 centimetrů. Unikátní je však především její obsah.

"Obsahuje přepsanou celou Bibli, Starý i Nový zákon a spoustu dalších textů. Říká se o ní, a právem se to říká, že je to vlastně celá knihovna středověké klášterní vzdělanosti. Ale je to tam uspořádáno způsobem, který není běžný. Řeklo by se Bible - napřed Starý a pak Nový zákon. Takto to je tady taky, ale ne těsně po sobě. Tady je přepsaný Starý zákon a po něm následuje celá řada textů. Například stať Josefa Flavia Historie o válce židovské, dále nějaké texty zdravovědné a teprve potom následuje ten Nový zákon."

Také po něm následují historické a naučné texty. V Kodexu je i Kosmova kronika česká a je to jeden z nejlepších rukopisů této kroniky. Byly tu i řádové regule Benediktínského řádu, ale stejně jako další stránky je někdo vyřízl. Dnes má Kodex gigas 312 obřích listů. Pozoruhodná je i grafická výzdoba. Uprostřed knihy je na levé straně v deseti řadách nad sebou nárys města a na pravé kresba ďábla.

"Kresba toho města i čert na pravé straně - ty obrázky jsou zcela přesně osobě symetrické. Je to naznačení jakéhosi protikladu nebeského města Jeruzalém a té světské špatnosti, kterou vyjadřuje čert. Tato kniha je napsána na pergamenu. Na její výrobu se spotřebovaly kůže 160 oslů nebo nějakých jiných zvířat, z jejichž kůže se ten pergamen dělal."

Legenda říká, že knihu sepsal za jedinou noc jakýsi mnich, který se dopustil těžkého zločinu a měl být zaživa zazděn. K odčinění své viny nabídl, že pro slávu kláštera napíše knihu, jakou svět ještě neviděl, a to za jedinou noc. Když mu bylo jasné, že to nestihne, zavolal si na pomoc ďábla. Mnich mu zaprodal svou duši a čert začal s nechutí opisovat Bibli. Za svítání byla kniha hotova. Mnich pak do ní namaloval podobiznu ďábla. Tolik legenda.

Kniha byla velkým klenotem benediktýnů. Podlažický klášter ji však nakonec zastavil bohatším cisterciákům, ale strahovský opat ji později vykoupil. Před koncem 16. století se o rukopisu dozvěděl známý sběratel umění Rudolf II. Kniha zůstala v jeho sbírkách, ale v roce 1648 se stala švédskou kořistí a je ve Švédsku dodnes. Jak uvedl docent Kolár, skvěle se tu o ni starají a badatelům umožňují její studium.