Komunistický prokurátor Karel Vaš, který se zasadil o vynesení trestu smrti nad čs. válečným hrdinou generálem Píkou, odešel od soudu bez trestu

Karel Vaš, Foto: ČTK

Někdejší komunistický prokurátor Karel Vaš stíhaný kvůli podílu na vraždě generála Heliodora Píky odešel od soudu bez trestu. Vrchní soud zrušil rozsudek nižší instance, jež pětaosmdesátiletého Vaše původně poslala na sedm let do vězení. Vašovo stíhání odvolací soud zastavil, neboť podle jeho verdiktu byl trestný čin promlčen. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Karel Vaš,  Foto: ČTK
Pětaosmdesátiletý Karel Vaš se podle původního rozsudku podstatným způsobem zasadil o vynesení trestu smrti nad čs. válečným hrdinou generálem Heliodorem Píkou, který byl popraven v roce 1949. Žalobci Vaše vinili mj. z toho, že při vyšetřování vědomě vložil do spisu falzifikáty, jež měly Píku usvědčit ze spolupráce s britskou zpravodajskou službou. Rovněž Vrchní soud dospěl k závěru, že se Vaš na nezákonnostech rozhodující měrou podílel. Přesto se rozhodl stíhání zastavit, neboť trestný čin vraždy byl promlčen už v roce 1994. Žalobce se hodlá obrátit na nejvyšší státní zástupkyni a podat tzv. dovolání - mimořádný opravný prostředek. Tento krok podpořil předseda Konfederace politických věžňů Stanislav Drobný.

"Doufám, že to dovolání bude úspěšné a že skutečně Vaš dostane to, co zaslouží za své činy. Faktem je, že bohužel v řadě případů ty orgány činné v trestním řízení pracovaly velmi pomalu a z toho důvodu také řada případů nemohla být náležitě uzavřena."

Karel Vaš,  Foto: ČTK
U soudu platí zásada, že trestný čin je posuzován podle zákona účinného v době, kdy se stal. Podle později platných zákonů je možné soudit, jen v tom případě, kdy je to pro obviněného výhodnější. Na případ Karla Vaše se podle Vrchního soudu vztahoval vojenský trestní zákon z roku 1855. Ten ukládal za vraždu sazbu pět až deset let odnětí svobody s promlčecí dobou pěti let. I s přihlédnutím k zákonu o protiprávnosti komunistického režimu však bylo podle názoru vrchního soudu stíhání Vaše promlčeno čtyři roky předtím, než byl obviněn. Mluvčí Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Jan Srb k výsledku soudu uvedl:

"Já to chápu jako jiný právní názor Vrchního soudu, než byl jiný právní názor nižší instance Městského soudu před půl rokem a jiný právní názor Nejvyššího soudu před třemi a půl lety. Těžko to mohl Úřad začít dělat dřív, když vznikl 1.1. 1995. V této fázi už vlastně s tím nemám absolutně nic a nic s tím asi neuděláme."

Sám pětaosmdesátiletý Karel Vaš považuje rozsudek za své první absolutní vítězství v kauze, přesto zcela spokojen není.

Karel Vaš se svým právním zástupcem Čestmírem Kubalem,  Foto: ČTK
"Místo toho, aby mě osvobodila pro nedostatek skutkové podstaty, tak sáhla justice k tomu, že našla únikovou cestu."

Karel Vaš i nadále trvá na své absolutní nevině. Za smrt Heliodora Píky prý mohli jiní - především soud, který ho odsoudil a ti, kteří rozhodovali o žádosti o milost - tehdejší ministr spravedlnosti Čepička a prezident Klement Gottwald.