Koupání v řekách se o víkendu zúčastní 17 měst

0:00
/
0:00

O víkendu se v Evropě vrhne do řek na 200 tisíc lidí. Koná se totiž Evropský den koupání v řekách, který v Česku pořádá ekologické sdružení Arnika. Cílem akce je mimo jiné podpořit úsilí o zlepšení kvality vody.

Podle směrnice Evropské unie by mělo být do roku 2015 dosaženo takového stavu řek a jezer, aby bylo možné se v nich koupat. Česko má v tomto směru ještě značné rezervy, uvedl vedoucí programu "Ochrana přírody" Vlastimil Karlík.

"V posledních především deseti letech se čistota vody rapidně zlepšila. Možná kolem poloviny délky řek, především těch větších, je ke koupání vhodných. V EU platí poměrně vysoké nároky například na množství čistíren odpadních vod a ČR tyto normy teprve postupně naplňuje. Máme tuším sedmileté přechodné období, takže my se k té čistotě evropských řek blížíme. K velmi znečištěným řekám patří například Bílina. Je znečištěná chemickým průmyslem. K tradičně znečištěným kromě Labe patřila například Odra, ale i tam se v posledních letech čistota vody velmi výrazně zlepšila."

V Česku se akce koná už čtvrtým rokem a letos se k Evropskému dni koupání v řekách přihlásili pořadatelé v 17 městech a obcích na 7 řekách. Zatímco se však zapojila evropská velkoměsta - jako třeba Paříž, Curych, Drážďany či Vídeň, Praha chybí. Příznivce našlo koupání spíše v menších městech.

"Největší počet je na Labi, kde podobnou akci pořádáme čtvrtým rokem. Letos je to poprvé, co se tato akce dělá v evropském měřítku. Největší akci předpokládáme v Děčíně. Velice nás potěšili pořadatelé v Černošicích na řece Berounce, kteří budou u příležitosti koupacího dne otevírat městskou pláž. Zajímavý program připravili v Římově na řece Malši, kde uspořádali módní přehlídku v historických koupacích úborech."

Proč se v Praze koupat nebude?

"Snažili jsme se získat některou z místních organizací jako pořadatele, ale nakonec se nám to nepodařilo. Většinou to odůvodňovali tím, že v létě většina místních lidí z Prahy spíš odjíždí na dovolenou a není to nejvhodnější termín pro nějakou akci."

K takzvanému "Velkému skoku" do vod řek se letos přihlásili pořadatelé zhruba z 200 míst Evropy. Mimořádné poselství měla akce na řece Jordán, kde se 10. července společně vykoupali představitelé místních samospráv z Jordánska, Izraele a palestinské autonomní oblasti. Toho se zúčastnil i Roberto Epple prezident Evropské říční sítě, který se ochraně vod věnuje už 35 let. Podle jeho názoru je Evropský koupací den vynikající příležitostí přiblížit lidem čistotu řek, které by mohly sloužit k jejich zábavě.

"Když chráníme řeku, tak je důležité obracet se nejenom k mozku, ale také k srdcím lidí. Myslím si, že ten Big Jump je docela dobrý nápad, jak oslovit právě srdce lidí a jak na místě, kde jsou řeky čisté to oslavit a tam, kde řeky čisté nejsou, dát naději, že to bude v blízké budoucnosti."