Kovídek, roušičky, rouškomando - koronavirus obohatil češtinu

Foto: iXimus, Pixabay / CC0

Pokud se nakazím, budu mít kovídek a zůstanu doma v karošce. Roušku od roušičky si vyzvednu v rouškomatu a budu doufat, že si ji nezapomenu nasadit, aby mě nenapadlo rouškomando. Snad bude koronahnus rychle pryč. Kdepak, nemám koronáč, ani jsem se nezbláznila. V souvislosti s koronavirem se totiž začala objevovat nová slova.

Foto: iXimus,  Pixabay / CC0

Michaela Lišková,  foto: archiv Akademie věd ČR
Jak virus obohatil češtinu, pečlivě sledují v Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Kolik už je novotvarů, se ptáme Michaely Liškové, která se jimi zabývá.

"V databázi neologismy.cz jich už máme více než sto, jenom co se týče toho počátku korona, například koronačas, koronadeprese, koronanápady a tak dále. Těch slov jsou celkově stovky a každý den k nim přibývají nová."

Která jsou ta nejčastější?

"Jednak je to samo označení viru. Třeba koronavirus může být žertovně obměněno na koronáč nebo koroňák. Kdo onemocněl chorobou Covid-19, tak může být nazván koviďák nebo říct o sobě, že je kovidní. Tato nemoc může být označena až mazlivě jako kovídek. Když se někdo uzdraví, tak řekne, že se odkoronaviroval. Ten psychologický dopad nemoci ukazují slova jako koronastrach nebo koronahysterie.

Může se narodit koroňátko

Karoška,  foto: congerdesign,  Pixabay / CC0
Druhý okruh je navázán na domov. Většina z nás je zavřená v karanténě, které se dá říct karoška. Děti někdy mluví o tom, že mají koronáče podle vzoru jarňáče, tedy jakési prázdniny způsobené koronavirem. Ale víme, že ani u těch koroprázdnin nebo korodovolené nejde o relaxaci, ale o práci z domova. Také se mluví o tom, že děti, které budou zplozené v době koronavirové, tak by třeba mohly být označeny jako koroniálové podle mileniálů. A nebo tomu miminku bychom mohli říct, že je koroňátko.

Kovidné? Dávka od státu

Třetím okruhem jsou dopady na ekonomiku. Mluvilo se v počátcích státních opatřeních o hysterických koronákupech. Čekáme na to, jaké bude kovidné, tedy nějaké příspěvky od státu v nelehké ekonomické situaci. Také se objevují jedinci, kteří zneužívají danou situaci, těm se může říci koronašmejdi.

Pozor na rouškomando!

Roušička,  foto: Willfried Wende,  Pixabay / CC0
Další slova se týkají roušek. Velké množství dobrovolníků šije roušky a ty potom umisťují do rouškomatů, věší je na rouškovníky, do rouškobudek. Těm, kteří ty roušky šijí, se může říci roušičky. A ti, co nekriticky nebo až demagogicky vyžadují nošení roušek, mohou být označeni jako roušteroristi nebo rouškomonado."

Jsou tam i slova, která se nedají publikovat?

"Určitě. Lingvisté, když jim jde o vědeckou pravdu, tak nemohou cenzurovat výrazy, ač jsou sebevulgárnější. Do rozhlasu se samozřejmě všechno nehodí. Z těch snad publikovatelných už zaznělo koronašmejd a nebo třeba označení toho nepříjemného viru je koronahnus."

Je to vzedmutí slov, které asi po čase zapadnou. Myslíte, že některá přetrvají do budoucna?

Koronakrize,  foto: Gerd Altmann,  Pixabay / CC0
"To se dá těžko odhadovat. Aby se nové výrazy ve slovní zásobě udržely, tak musí přetrvat to, k čemu se vztahují. Takže doufejme, že jazyková tvořivost se brzy přesune k nějakým jiným tématům."

Čím si vysvětlujete, že se okamžitě vyrojilo tolik slov a tolik novotvarů?

"Unikátni je sama situace, která je opravdu bezprecedentní. Proto je těch slov takový příval. Dalším faktorem je možnost být tvořivý, nějak si ulevit v té náročné situaci, pobavit ostatní. Pro nás je to i cenným svědectvím o současné době, o trápení té doby, jak ukazuje třeba slovo koronakrize, ale i o těch pozitivech a výhrách. Mezi ně bude snad brzy patřit koronavakcína."