Krize v České televizi pokračuje - mediální komise sněmovny nenašla řešení, předseda sněmovny vyhlásil stav legislativní nouze

ctkrize13.jpg

Už třetí týden trvá krize ve veřejnoprávní České televizi. Vše se ještě zkomplikovalo ve čtvrtek ráno, kdy se generální ředitel ČT Jiří Hodač zhroutil z totálního vyčerpání a musel být převezen do nemocnice. Posun v řešení krize ve veřenoprávním médiu nepřineslo ani čtvrteční společné jednání mediální komise a kulturního výboru sněmovny.

Narychlo svolaná schůzka členů mediální komise a kulturního výboru Poslanecké sněmovny skončila doslova krachem. Poslanci nebyli schopni se ani po sedmihodinovém jednání shodnout na jednotném stanovisku ke krizi v ČT, natož přijmout společné usnesení, kterých bylo navrženo celkem 15. Sociální demokraté nemají jednotný názor. ODS stojí na straně nového vedení televize. Představitelé čtyřkoalice, kteří stojí na straně nespokojené veřejnosti a redaktorů, požadovali přijetí výzvy k odchodu Jiřího Hodače z vedení ČT. Poslanec US Vladimír Mlynář ke čtvrtečnímu jednání dodal:

"Nedošli jsem k ničemu protože ta klíčová hlasování, tedy výzva pana Hodače k tomu, aby odstoupil a konstatování, že rada neplní povinnosti uložené zákonem, neprošla vždy o jeden hlas. A přesně to ukazuje váhu politických sil."

Jednání mediální komise potvrdilo, že politici spoléhají na to, že krizi ve veřejnoprávní televizi vyřeší nový zákon, konkrétně novela zákona o České televizi a Českém rozhlase. Tato novela by měla novým způsobem volby Rady ČTeské televize zajistit její odpolitizování. Předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus oznámil, že s novým zákonem spokojen není, ale přesto vyhlásil legislativní nouzi, aby jej mohli poslanci co nejdříve schválit. Stav legislativní nouze by měl trvat v souladu s požadavkem vlády od 8. do 12. ledna. Václav Klaus v této souvislosti doplnil, že předloha by mohla být schválena už v prvním čtení.

"Doufám, že tím se celý tento problém přenese z náměstí a ulic tam kam skutečně patří. To znamená na parlamentní půdu. To je také ten největší přínos, který já jsem k tomu mohl uničit. A zodpovědně, nahlas a jasně všem říkám, že jsem ho učinil rád."

Od vládní novely zákonů, kterou kabinet schválil 3. ledna, si podstatná část poslanců a odborné veřejnosti slibuje vyřešení situace v ČT. Pokud parlament novelu schválí, členy Rad České televize, Českého rozhlasu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání budou poslancům navrhovat různé společenské organizace. Novela by měla nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Návrhy kandidátů na členy Rady ČT a Rady ČRo budou Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předkládat kulturní, regionální, politické, odborové, zaměstnavatelské, církevní, školské, vědecké, ekologické a národnostní organizace a sdružení. Dosud navrhovaly členy rad politické strany zastoupené ve sněmovně. Mandát členů všech tří mediálních rad má podle novely skončit do 30 dnů od účinnosti zákona a sněmovna má v téže lhůtě zvolit rady nové.