Kyjov a Tvarožná Lhota obstály v evropské soutěži kvetoucích obcí

florale08.jpg

Nejkrásnější květinovou výzdobu v Česku měly v roce 2008 město Kyjov a vesnice Tvarožná Lhota na jižní Moravě. V evropské soutěži kvetoucích měst a sídel Entente Florale za rok 2008 získaly stříbrnou plaketu. Podrobnosti má Milena Štráfeldová

Upravené městské parky i vesnické předzahrádky, květinová výzdoba v ulicích i za okny, ale i zpracování odpadů, ekologická výchova nebo rozvoj turistiky - to vše se hodnotí k soutěži Entente Florale Europe. V Evropě má tato soutěž už třicetiletou tradici. Garantem české účasti je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Její zástupkyně Eva Voženílková vyjmenovala města a některé obce, které se za posledních šest let soutěže zúčastnily:

"Od roku 2002 Českou republiku reprezentovaly Frýdek-Místek, Brno, Litomyšl, Prachatice, Tábor a z vesnic to byly Únanov, Sv. Jan nad Malší..."

Letos se soutěže zúčastnilo celkem dvanáct evropských států a byly mezi nimi takové květinové a zahradnické velmoci jako Francie, Itálie, Nizozemí, Velká Británie nebo Německo a Rakousko. Českou republiku reprezentovaly město Kyjov a vesnice Tvarožná Lhota a obě získaly stříbrnou plaketu. Starosta Tvarožné Lhoty Jiří Uřičář přiblížil, co všechno jeho obec na úpatí Bílých Karpat, která je proslulá pěstováním oskeruší, musela udělat, aby v soutěži obstála:

"My jsme podpořili výsadby květinových záhonů a letniček a balkonových květin tím, že jsme dali možnost každé rodině za zhruba čtyři sta korun nakoupit truhlíky nebo sazenice. Za druhé jsme podpořili barevnou úpravu fasád nebo zateplování. A lidé se toho chytli a tu naši snahu podpořili. A potom se to odrazilo ve výsledku."

Podobně, i když ve větším měřítku, se na soutěž připravovali i v jihomoravském Kyjově. O své nominaci do evropské soutěže se přitom dozvěděli pouhé čtyři měsíce před tím, nežli se k nim vypravila mezinárodní porota. Podle kyjovského místostarosty Antonína Kuchaře však lidé město nezdobili kvůli porotcům, ale kvůli sobě:

"Město už několik let vyhlašuje soutěž o nejhezčí okno, balkon a předzahrádku. Stejně tak tomu bylo i letos. Takže se nám podařilo získat i obyvatele k tomu, aby se zapojili vlastní pílí a iniciativou, aby Kyjov byl přece jenom hezčí. Pro nás hezčí."

A jak podle Evy Voženílkové ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu čeští reprezentanti ve srovnání s Evropou dopadli?

"Dá se říct, že česká města a české vesnice se mohou velice úspěšně srovnávat se západoevropskými, protože v této soutěži nejde o to, aby se porovnávala mezi sebou jednotlivá sídla, ale jde především o soulad s tím, co ve městě a na vesnici bylo vykonáno. A v tom je myslím Česká republika velmi úspěšná."