Lány

0:00
/
0:00

Dnešní cesta nás zavede do Lán. Dozvíte se, jak ke svému jménu přišly a proč mají ve znaku květ červeného jetele. Samozřejmě nezapomeneme na lánský zámek, oboru i muzeum T.G. Masaryka. Prohlédnout si v Lánech můžete i vozy Formule 1.

Víte, proč se Lány jmenují Lány? Osidlování obce totiž probíhalo na principu německého systému, který je typický pro kolonizaci ve 13. století. Usedlosti vznikaly podél cest, aniž by vznikla centrální náves. A 'lán' představoval jednotku půdy.

V průběhu staletí tu sídlila řada šlechtických rodů a mnohé tu zanechaly výrazné stopy. Například Rudolf II. tu nechal vybudovat lovecký zámeček, který se stal základem současné zámecké obory. Ta se dnes rozkládá na území asi 3000 hektarů a slouží k chovu zvěře. Právě možnost honů byla i jedním z důvodů, proč byly Lány v roce 1921 zvoleny jako přechodné a letní sídlo hlavy nového československého státu.

"Masaryk si Lány velmi oblíbil. Pobýval tu mnohem častěji než na Pražském hradě. Většinou když byl dlouho v Praze nebo na nějaké cestě, tak vždycky při návratu říkával: už jedu domů a tím myslel Lány,"

uvedla Magdalena Mikesková. V oboře roste tzv. 'Dohodový dub', pod ním sjednal prezident T.G.Masaryk s jugoslávským králem Malou dohodu. Lánské lesy také ukrývají pozoruhodnou technickou památku - zbytky druhé nejstarší železnice na evropské pevnině. Koněspřežka měla vést z Prahy do Plzně, ale nakonec skončila u Lán. Dopravovalo se po ní hlavně dřevo a černé uhlí z Kladna. Bývalá hájovna na okraji Lánské obory je i jedním z nejstarších nádraží.

Stejně jako obora není veřejnosti běžně přístupný ani lánský zámek - sídlo prezidenta. Čs. stát ho koupil od Fürstenberků v roce 1921. Jeden z Fürstenberků Karel Egon I. tu dokonce založil odborné zemědělské učiliště, první školu svého druhu v monarchii. Dokonce tu pěstoval novinky - jako například len, vojtěšku nebo červený jetel. Jeho květ mají Lány ve znaku od roku 1997.

V obci se vedla důležitá politická jednání a přijížděly sem významné osobnosti. Po své abdikaci v roce 1935 se Masaryk s rodinou přestěhoval do Lán natrvalo. V roce 2003 zde bylo otevřeno muzeum T.G. Masaryka.

"Naší největší chloubou je autentický jezdecký oblek T.G.Masaryka, který jsme získali od potomků po lánském zahradníkovi panu Krejzovi. Ten zřejmě oblek dostal od Masaryka darem a pietně v bezvadné fazoně ho uchovával až do minulých let. My jsme ho získali v 90. letech darem právě od rodiny Krejzů."

V muzeu uchovávají řadu unikátů. Jsou tu například šaty prezidentovy manželky Charlotty Garrigue Masarykové, osobní předměty členů rodiny, uniformy a památky na čs. legionáře. Zajímavá je i soukromá sbírka uměleckých děl, obrazů, plastik či medailí inspirovaných T.G.Masarykem. Muzeu ji zapůjčil Josef Babůrek. Muzeum našlo své útočiště v budově, která bývala v 17. či 18. století sýpkou.

"Jsou zde původní trámy. Architekt to pojal tak, že to, co je původní, je ze dřeva, to co je nové, je z kovu. Jsme celkem mladé muzeum. Otevírali jsme 7. 3. 2003. Idea vzniku muzea začala už po roce 1989 z podnětu místních lánských občanů. Ti uspořádali malou výstavku v místní Sokolovně a ta měla obrovský úspěch, protože tam byly fotky s prezidentem Masarykem a různé drobné předměty jako busty a upomínky na prezidenta Masaryka."

V roce 1928 nechala v Lánech Masarykova dcera Alice postavit dům Československého červeného kříže a to z vlastních prostředků. Stala se také jeho první předsedkyní. Dnes je tu Pamětní síň.

"Díky její zásluze a práci udělal Československý. červený kříž mnoho práce. Zakládala se sanatoria, nové školy pro ošetřovatelky, vypracovávaly se programy a projekty pro nemocné děti proti tuberkulóze, podporovala se hygiena ve školách. Červený kříž za první republiky udělal velkou část práce a málokdo o tom ví."

Návštěvníci mohou v místnostech domku nahlédnout i do soukromí, dodala Magdalena Mikesková.

"Získali jsme autentický nábytek, který patřil Alici Masarykové a snažíme se z útržkovitých vzpomínek zrekonstruovat její byt. Bohužel neexistuje žádná dobová fotodokumentace, která by přesně vykreslovala, jak asi ten její byt vypadal. Takže je to z útržkovitých vzpomínek, z korespondence a podobně."

Po smrti T.G. Masaryka byl lánský zámek využíván jen sporadicky. V době druhé světové války zde bydlel státní prezident Emil Hácha. Po roce 1948 zde občas pobývali komunističtí prezidenti. Pravidelně začal navštěvovat Lány až prezident Václav Havel a zámek využívá i jeho nástupce Václav Klaus.

Návštěvníci Lán mohou zajít také do Muzea sportovních automobilů. Bylo otevřeno v roce 1997 a je tu zhruba sto unikátních sportovních a závodních vozů. Všechny provozuschopné. Nejstarší je Ford "T", který byl vyroben v roce 1914. Lákají především formule I, se kterými startoval Tomáš Enge.

10
50.124540270000
13.948774340000
default
50.124540270000
13.948774340000