Letošní rok bylo zdravotnictví v dosud největší krizi, soudí Petr Holub

Ministr zdravotnictví David Rath, foto: ČTK

V letošním roce se ještě prohloubily problémy, s nimiž se zdravotnictví potýká už řadu let. Rekordně narostl dluh zdravotních pojišťoven i nemocnic, stávkovaly tisíce soukromých lékařů, kterým pojišťovny dluží za zdravotní péči, nespokojeni jsou i lékárníci. Ministryni Miladě Emmerové se sice jako prvnímu z polistopadových šéfů resortu podařilo prosadit ve vládě koncepci zdravotnictví i krátkodobá opatření k jeho stabilizaci, krátce na to ji ale na ministerském postu vystřídal kontroverzní David Rath. Jedním z jeho prvních kroků bylo uvalení nucené správy na největší zdravotní pojišťovnu v zemi, přiměl také k demisi dlouholetou ředitelku VZP Jiřinu Musílkovou. Komentátora Hospodářských novin Petra Holuba se Milena Štráfeldová zeptala, jak on sám hodnotí české zdravotnictví a jeho vývoj v roce 2005:

Ministr zdravotnictví David Rath,  foto: ČTK
"Letošní rok byl asi největší krizí ve zdravotnictví. Svědčí o tom jednak výměny na nejvyšších postech, jednak o tom svědčí i to, že dluh Všeobecné zdravotní pojišťovny dosáhl zatím nejvyšší hladiny čtrnácti miliard korun, a to i přes to, že do ní stát mimořádně nalil tři miliardy korun. A také o tom svědčí postoj občanů. nedávno vyšel průzkum Eurobarometru, podle kterého si čtyřicet prodent Čechů myslí, že situace ve zdravotnictví je nejvážnější problém české politiky. Je to vedle Irska nejvíc ze všech zemí Evropy. Takže ten problém je skutečně velice vážný a jsou používány velice dramatické kroky, aby ty dluhy nebyly tak velké a aby se situace alespoň trochu stabilizovala a nebyla ohrožena zdravotní péče. Ale zatím nevíme, jak to dopadne."

Kroky Davida Ratha, už jste to naznačil, jsou opravdu razantní, ať už je to nucená správa VZP nebo omezování výdajů v nemocnicích. Myslíte, že přesto má vůbec šanci zastavit zadlužování, zvrátit růst dluhu veřejného pojištění a nemocnic?

"Pokud by panu ministru Rathovi - on je opravdu velice razantní - vyšly všechny jeho plány, tak je možné, že zdravotnický dluh se nebude v roce 2006 zvyšovat. Popravdě řečeno je to poměrně málo odvážný cíl pro tohoto jinak odvážného ministra, ale nejspíš i on sám ví velmi dobře, že české zdravotnictví potřebuje zásadní strukturální změny. A k těm se on před volbami určitě neodhodlá. Asi tou největší změnou by mělo být zrušení řekněme třetiny nemocnic, a pokud k tomu nedojde, tak se české zdravotnictví z dluhů nedostane. Nemocnice jsou skutečně nejdražší zdravotnický sektor, velice náročné na režii, a pokud se toho zdravotnický systém nezbaví, tak nemá šanci se dostat dlouhodobě do černých čísel."

David Rath nicméně slíbil lékařům a zdravotníkům v nemocnicích nárůst platů, dokonce k tomu zavázal ředitele přímo řízených nemocnic. Na druhé straně velice popudil hejtmany, ti hovoří o tom, že se Rath snaží nemocnice znárodňovat. Co o tom soudíte?

"David Rath chce za každou cenu udržet finance pod kontrolou, aby se dluh nerozběhl ještě před volbami, a k tomu chce posílit roli státu. Samozřejmě naráží na odpor všech, kterým se toto posilování státu nelíbí. Zároveň chce, rovněž z předvolebních důvodů, zvednout platy lékařů, a to jde samozřejmě trochu proti tomu, co jinak dělá. Je pravda, že těmito svými kroky strukturální nerovnováhu českého zdravotnictví ještě více posiluje a komplikuje situaci budoucím reformátorům. Je také ovšem pravda, že je před volbami a politika rozhoduje."

Ještě poslední otázka. Stále se hovoří o strukturálních změnách, přijímají se koncepce a tak dále, málo se ale mluví o tom, jak se ke svému zdraví staví občané. Spousta léků končí v popelnicích, lidé zanedbávají prevenci. Je vůbec nějaká cesta, jak přesvědčit Čechy, aby sami změnili svoje chování v celém systému zdravotnictví?

"Odborníci se shodují, že zdravotní stav české populace nemá velkou šanci se zlepšovat, pokud se nezmění životní styl lidí. Jsme příliš tlustí a příliš kouříme na to, abychom mohli žít stejně dlouho jako občané některých zemí západní Evropy. Bohužel celá zdravotnická debata se soustředí pouze na to, že je nedostatek financí, a nikdo neupozorňuje na to, v čem je problém a co by se, pokud jde o zdravotní stav, mělo zlepšit. Vlastně se pořád hádáme o peníze a to důležitější necháváme stranou."