Lidé přispívají na povodně mnohem méně nežli v předchozích letech

Letošní povodně jsou už třetí, které za posledních devět let zasáhly velkou část České republiky. Katastrofální záplavy na Moravě v r. 1997 a pětisetletá voda, která strhla tisíce domů v Čechách a zatopila Prahu v r. 2002, vyvolaly do té doby nebývalou vlnu solidarity. Na charitativních kontech se sešly stovky milionů korun, sbírala se i materiální pomoc. Letošní povodně už zdaleka takový ohlas nemají - za týden na účty hlavních dobročinných organizací došly zhruba dva miliony. Proč tomu tak je, zjišťovala Milena Štráfeldová:

Foto: ČTK
Humanitární organizace ADRA měla ve středu ráno na svém kontě necelých sto padesát tisíc korun a Česká katolická charita získala od dárců finanční dary v řádu několika desítek tisíc. Dalšího půl milionu uvolnila ze svého krizového fondu. Nejvíc peněz se zatím podařilo shromáždit organizaci Člověk v tísni:

"Ke včerejšku to bylo něco přes padesát tisíc DMS, to znamená něco přes jeden a půl milionu korun,"

potvrdil údaje ze středečního rána Tomáš Vyhnálek, který koordinuje povodňovou pomoc Člověka v tísni. Přitom právě na účtu této humanitární organizace se po záplavách v r. 2002 sešlo téměř 270 milionů. Narozdíl od tehdejších povodní, kdy dárci posílali peníze na bankovní účty, se tentokrát nejvíc peněz daří shromáždit prostřednictvím tzv. dárcovských esemesek. Posílání peněz prostřednictvím mobilů si lidé oblíbili, přispívali tak například na pomoc po cunami v jihovýchodní Asii nebo po ničivé vichřici v Tatrách. Fórum dárců nyní eviduje 69 kont, která tímto způsobem získávají finanční dary na humanitární účely. DMS už dnes navíc nepodléhají zdanění, takže z každých třiceti korun, které stojí jedna esemeska, dostanou neziskové organizace 27 korun. Zbylé tři koruny jdou na konto mobilních operátorů. V úterý získala možnost zavést dárcovské esemesky na povodně i ADRA. Člověk v tísni i ADRA se však shodují v tom, že tentokrát lidé přispívají mnohem méně, nežli v letech 1997 a 2002:

"Samozřejmě klademe si otázku proč a máme na to určité vysvětlení. Souvisí to třeba s tím, že tentokrát nejde o tak vysoký počet mrtvých, ztrátu životů, možná je to tím, že ta situace se opakuje a přímo se mne nedotýká. To může pak vytvářet menší zájem. Ale skutečně je to tak, zájem je menší,"

Foto: ČTK
říká Jan Bárta ze společnosti ADRA. Podobně situaci hodnotí i Tomáš Vyhnálek z Člověka v tísni:

"Lidé cítí, že tyto povodně jsou menší, nežli byly povodně před čtyřmi lety. Já samozřejmě nechci zlehčovat, že nejsou zatopené vesnice, ty vesnice zatopené jsou, já jsem ale byl včera na Litoměřicku a vesnice, které byly dřív celé pod vodou, mají zatopených třeba sedm nebo deset baráků."

Do zatopených oblastí posílá Člověk v tísni vysoušeče, počítá i s rekonstrukcí škol a veřejných budov. Další společnosti organizují i dobrovolníky, Evangelická Diakonie či Česká katolická charita je vysílají do postižených oblastí na odklízení nánosů bahna a úklid, ADRA navíc podle Jana Bárty zřídila speciální psychosociální týmy:

"Jsou to dobrovolníci, kteří jsou řádně vyškoleni, a setkávají se s lidmi, kteří jsou v situaci postižených. Působí na Olomoucku, Znojemsku, v jižních Čechách, na Táborsku, v severních Čechách, v Ústí nad Labem." Vláda na pomoc po povodních schválila 380 milionů korun a uvolní dalších pět miliard. O přispění požádá zřejmě i Evropskou unii. Pomoc prostřednictvím zastupitelských úřadů nabídli i čeští krajané žijící v zahraničí.