Ludmila Píchová, první herecká partnerka Vladimíra Dvořáka

Na začátku října zemřela v Německu česká herečka Ludmila Píchová. Bylo jí 86 let, posledních 20 let života strávila s manželem divadelním režisérem Františkem Miškou v emigraci. V rubrice, která představuje zajímavé nahrávky z rozhlasového archivu, si teď budete moci poslechnout pozoruhodný a málo známý doklad jejích divadelních začátků.

Když Ludmila Píchová (1923 - 2009) odcházela v roce 1985 do Německa, měla už za sebou dlouhou kariéru. Změna jazykového prostředí v herecké profesi, zvlášť v pozdějším věku, mívá osudové následky. Naštěstí si ale manžel Píchové, divadelní režisér František Miška v německy mluvících zemích už dříve vytvořil kontakty, takže plynule pokračoval v profesi. Dokonce 13 let vedl Městské divadlo v Baden-Badenu. Ludmila Píchová se ponejvíc uplatňovala v jeho režiích.

Diváci ve vlasti znali Píchovou především jako dlouholetou členku Městských divadel pražských. K jejím významným rolím patřila například Agáta Tichonovna v Radokově inscenaci Ženitby a postava Bubulíny v muzikálu Řek Zorba. Mnozí ji také znali jako rozhlasovou Lidušku, partnerku Vladimíra Dvořáka ve veřejných rozhlasových kabaretech. V roce 1948 se poprvé objevila v kabaretním pořadu Jenom ne mrzutě, který se podle slov Vladimíra Dvořáka na žádost posluchačů tehdy mnohokrát reprízoval. Pak ale přišlo striktní estetické omezení pro některé žánry. Dvořák nahrávku prvního vystoupení Píchové uchoval a když přišlo uvolnění v roce 1956, odvážil se je posluchačům znovu připomenout.

Ludmila Píchová byla Dvořákovou první uměleckou partnerkou v jeho autorských komediálních výstupech. O mnoho let později její místo převezme Jiřina Bohdalová v televizních Televarieté. Základní rozvržení sil je už ale dané zde: žena naivka jako živel narušující svou spontáností stereotypy mimoběžné mužské mysli, zde racionálně uvažujícího, poněkud rezervovaného muže.