Ludvík Kundera byl tvůrce mnoha talentů

Foto: Erich Einhorn, www.mzm.cz

Ve věku devadesáti let zemřel v úterý básník, dramatik, překladatel, literární historik a výtvarník Ludvík Kundera. Tvorba držitele řady prestižních ocenění Kundery je spjata s avantgardními směry, především surrealismem. Je znám také jako znalec a editor díla Františka Halase a překladatel německé literatury.

Ludvík Kundera,  foto: autor
Ludvík Kundera zůstával velmi aktivní. Ačkoli prodělal před dvěma lety vážný úraz páteře, uzdravil se a dál pracoval. Když loni přebíral Cenu Jaroslava Seiferta, prohlásil: "Stále pro mě platí, že není dne bez řádky." Po oslavě devadesátin v březnu letošního roku se však objevily zdravotní potíže a poslední měsíce strávil v péči lékařů. Zemřel v boskovické nemocnici.

Kundera se narodil 22. března 1920 v Brně. Přes matku, která byla původem Rakušanka, získal blízký vztah k němčině. Studoval bohemistiku a germanistiku a později se intenzivně zabýval propagací německých experimentálních básníků u nás a překlady z němčiny i do němčiny. Mezi jeho první překlady patřila poezie Heinricha Heina a Píseň o lásce a smrti od Reinera Maria Rilka, řekl mi při setkání v Kunštátu loni na jaře:

"To byl pohled trošku odjinud, přes prózu, do překladatelského řemesla. No a pak jsem měl ctižádost, tak jsem zkusil přeložit pár Bieblů a Nezvalů a tím to začalo..."

Po roce 1945 se stal jedním ze zakladatelů postsurrealistické Skupiny Ra, redaktorem časopisu Blok a pracovníkem brněnské pobočky Svazu československých spisovatelů. Svou knižní prvotinu, básnickou sbírku Konstantina, vydal roku 1946.

Ve své tvorbě zasáhl do mnoha oblastí. Psal poezii, divadelní, rozhlasové a televizní hry, překládal, působil jako literární teoretik, teoreticky i prakticky se věnoval také výtvarnému umění. Šéfredaktor nakladatelství Host Miroslav Balaštík řekl, v čem byl talent Ludvíka Kundery ojedinělý:

"Ojedinělý byl zřejmě v tom, jak dokázal nejrůznější umělecké obory propojovat. Protože on nebyl člověk jedné múzy, ale měl řadu aktivit na poli překladatelském, básnickém, dramatickém, i na poli výtvarného umění se v poslední době prosazoval velmi výrazně. Tohle bylo myslím jeho specifikum, že dokázal sdružovat jednotlivá umění, stejně jako dokázal sdružovat a propojovat lidi a jazyky, to byla myslím jeho velká výsada..."

Balaštík vyzdvihuje i to, jakou péči Kundera dokázal věnovat druhým autorům, zejména editorskou a propagační práci na díle Františka Halase - a to i v 50. letech, kdy byl Halas na indexu. Halas žil také v Kunštátu, pojilo je s Kunderou osobní přátelství a v roce své smrti svědčil novomanželům Kunderovým na svatbě.

Ludvík Kundera byl nositelem mnoha ocenění - včetně státního vyznamenání Za zásluhy o stát, loni získal prestižní Seifertovu cenu.

Ludvík Kundera,  foto: autor
Zpráva o jeho odchodu zasáhla i spisovatele Jiřího Stránského:

"To je člověk, kterého já si nesmírně vážím. Já jsem od něj dostal několik jeho knížek, překladů a esejů a úvah, a to je něco, co tady bude chybět. Samozřejmě nebude chybět to, co napsal, ale bude chybět to, co by mohl ještě napsat, protože to byl veliký duch a brilantní mozek a člověk s obrovským srdcem."

Balaštík připomíná, že Kundera dokázal věnovat pozornost mladým autorům, směřovat je k jejich vzorům a pod jeho vlivem vznikl okruh mladých spisovatelů kolem časopisu Weles. V inspiraci mladé generace po Kunderovi podle Balaštíka zůstává obrovská stopa.