Ministerstvo chce kontrolovat, čím lidé topí

Foto: Ulrik De Wachter / Stock.XCHNG

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) chce kvůli znečištěnému ovzduší kontrolovat, čím topí jednotlivé domácnosti. Řekl to na zasedání pracovní skupiny, která řeší problematiku ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa  (vpravo)
Kontroly na celém území státu by měly zamezit spalování odpadků a nekvalitního paliva. Prolomit ústavní právo na ochranu soukromí chce ministr ve jménu práva na čisté životní prostředí a ochranu zdraví. Experti na ústavní právo by příští týden měli předložit konkrétní návrh příslušných předpisů. Soudí, že podobné kontroly jsou možné. Podle ministra Tomáše Chalupy existuje několik variant.

"V tuto chvíli se zdá, že je teoretický prostor pro nalezení řešení. Vím, že to není konkrétní sdělení, ale pro nás po letech, kdy všichni říkali, že není možné toto provádět, protože je tu ústavní bariéra, tak je to posun vpřed."

Po dohledu nad lokálními topeništi volá už dlouho Moravskoslezský kraj. Vyjádřit se proto mají i starostové, kteří by měli mít kontroly na starosti. Václav Pavlíček z Katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se domnívá, že teoreticky je možné takto právo na soukromí narušit. "Vstupu do domácnosti by ale muselo předcházet zjištění, že z komínu vycházejí zplodiny, které ohrožují zdraví lidí v okolí." Navíc by to podle jeho názoru muselo být dané zákonem.

Foto: Ulrik De Wachter / Stock.XCHNG
Na kontroly se v každém případě musejí připravit lidé, kteří využijí další z připravovaných novinek. A to dotace na pořízení ekologičtějšího způsobu vytápění domácností. Měla by se týkat výměny starých kotlů na tuhá paliva za nové zařízení třetí emisní třídy. Podle ministra Chalupy je přechod na ekologičtější vytápění jednou z možností, jak zlepšit v regionu ovzduší. Maximální dotace by mohla být 60 tisíc korun.

"Vycházíme z toho, aby bylo pro domácnosti efektivní pořídit si kotle této třídy narozdíl od toho, aby si pořídili ty nejlevnější. Ta dotace by měla vyrovnat ten rozdíl, nikoliv však pokrýt veškeré náklady."

Se záměrem ministerstva ale nesouhlasí různá občanská sdružení. Poukazují na možnou protiústavnost. Například Václav Gavlovský z karvinského občanského sdružení proti poškozování životního prostředí Frygato-eko považuje navrhované řešení za naprosto nekoncepční:

"Dle mého názoru vznikne další úřednický aparát, který bude chodit a dívat se, zda se kouří z komína nebo ne. Ti chalupníci se na znečištění životního prostředí podílejí tou nejmenší měrou."

Občanská sdružení ministrovi předala dopis, ve kterém formulovala 37 dotazů. K dopisu se připojilo například tamní sdružení Občané proti spalovně. Jak dodává jeho zástupce Bohdan Svorník, zajímají se třeba o podmínky fungování průmyslových podniků:

"Pracovní skupina jedná o tom, že některé firmy budou mít jisté úlevy a my chceme přesně vědět, které firmy budou mít přesně jaké úlevy. Nelíbí se nám, že by třeba firma Mittal měla mít úlevy na různé vypouštěné částice prachu, když třeba další firma z Bohumína takovou úlevu mít nebude. Aby bylo vše otevřené, proto chceme vědět, které firmy jaké úlevy mít budou."

Právě firma ArcelorMittal nyní oznámila, že instalovala účinnější filtry pro odprášení části hutě. Miliardová investice má snížit množství produkovaného prachu až o 70 procent. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa řekl, že investice je důležitým, ale jen jedním krokem v cestě ke zlepšení ovzduší na Ostravsku.

Pracovní skupina, která se zabývá ovzduším na severní Moravě se sešla zatím podruhé. Jejími členy jsou představitelé měst, kraje, hejtmanství a ministerstev. Kromě kontrol a dotací chtějí situaci zlepšit i v dopravě, která je dalším velkým znečišťovatelem. V tomto směru Chalupa vidí možnost v zavedení nízkoemisních zón v městech, kam by auta nesměla. Usilovat chce i o to, aby se za používání dálnice ve městech neplatilo. V případě průmyslových podniků je pak podle ministra lepší spíše než snižovat povolené hodnoty emisí tlačit firmy k zavádění nejmodernějších technologií.