Ministerstvo financí uvolnilo milión dolarů pro CME

Ministerstvo financí uvolnilo milión dolarů, které má Česká republika zaplatit společnosti CME jako náklady stockholmského arbitrážního sporu. Peníze převedlo na účet své právní kanceláře, kde zůstanou až do vyřešení žaloby proti průběhu arbitráže. Více informací má Josef Kubeczka.

Ve stocholmské arbitráži nadnárodní společnost CME žalovala český stát za to, že neochránil její investice do české soukromé televize Nova. Česká republika arbitráž prohrála a v současné době připravuje žalobu ke švédskému soudu. Výsledek arbitráže byl poměrně neočekávaný, neboť CME žalovala Česko už za porušení česko - americké dohody o ochraně investic, která je přísnější než dohoda s Nizozemskem, a neuspěla. Po prohrané arbitráži však hrozilo, že CME může jako náhradu za náklady na spor zabavovat v zahraničí český majetek. Proto ministr kultury Pavel Dostál zakázal vyvážet z republiky vzácná kulturní díla ve vlastnictví státu. Nyní požadovaný milión dolarů uvolnilo ministerstvo financí. Jak uvedla jeho mluvčí Jana Vargová, uložení částky u právní kanceláře má předejít zabavování českého majetku v zahraničí.

"Je to v souvislosti s tím, že se objevily spekulace o tom, že by se eventuálně mohly obstavit kulturní památky. Takže my tím vlastně vylučujeme riziko, že by český stát mohl o některé ty památky přijít."

Ministr kultury Pavel Dostál v této souvislosti potvrdil, že zrušil svůj zákaz vyvážet z republiky vzácná kulturní díla.

"Od této chvíle budou povolovány opět předměty putující na výstavy - na české výstavy do zahraničí."

Již tak nebude ohrožena česká sezóna v Paříži, která má být v příštím roce. Její součástí budou výstavy Kramářovy sbírky a českého baroka.