Ministerstvo školství chce přilákat do Česka úspěšné výzkumníky

laborator.jpg

Ministerstvo školství spustí v září program s názvem Návrat. Jeho cílem je nalákat zpět úspěšné české výzkumníky, kteří přesídlili do zahraničí. Peníze půjdou na platy vědců a také nákup patřičných přístrojů a dalšího laboratorního vybavení. Ministerstvo čeká, že se v prvním roce podaří zpět přilákat 15 vědců, v dalších dvou letech pak 16 dalších. V zahraničí dlouhodobě pobývá několik tisíc českých výzkumníků. Přesné statistiky však neexistují.

O dotaci mohou žádat vědecká pracoviště a vysoké školy. Aby jim byla přidělena, musí v žádosti popsat vědecký projekt a tým, v němž bude badatel zařazen.

"Ten program je zaměřen na podporu konkrétních osobností, odborníků, kteří působili nebo působí v nedávné době v zahraničí a kteří by chtěli svoji výzkumnou kariéru dále rozvíjet na území ČR,"

představila projekt v rozhovoru pro Radio Praha Jana Hakenová z ministerstva školství. Jak dodala, program je pro výzkumné organizace, které vědí o osobnosti, která by mohla výzkumné aktivity podpořit, ale nemají dostatek prostředků, aby jí nabídly podmínky, které jsou srovnatelné se zahraničím.

"Příjemcem podpory je výzkumná organizace. Protože je to však podpora účelová, tak musí být svázána s nějakým konkrétním účelem a tím bude výzkumná činnost konkrétní osoby, v projektu jí říkáme klíčová. Jedná se o odborníka se zahraniční zkušeností. Je jedno, jestli je to výzkumník původem z ČR, který byl na praxi někde v zahraničí, dosáhl tam dobrých výsledků a chce se do Česka vrátit, a nebo zahraniční expert, který by chtěl nově přijet do ČR."

Foto: Evropská komise
Do kdy projekt potrvá a kolik peněz ministerstvo uvolní?

"Program je plánován do roku 2019 s tím, že projekty budou podpořeny maximálně v délce řešení pěti let. Celkově ministerstvo školství vyčlenilo prostředky ve výši 465 miliónů korun, ale na celou dobu řešení. Pro první rok je to 40 miliónů korun."

Máte vytipovány konkrétní obory, a vědecké výzkumy kam by jste chtěli cílit ty peníze?

"Ne, nechceme to nějakým způsobem omezovat. Ve výzkumné praxi předem nelze omezovat obory, protože může být odborník, který bude mít nějaký vynikající nápad třeba v oboru, který by podporován nebyl v případě omezení a to by byla velká škoda."

Projekt Návrat bude celý hrazen ze státního rozpočtu. Pokud by totiž šlo o dotaci z EU, nemohla by o peníze podle unijních pravidel žádat pražská pracoviště.

Chemik Kamil Paruch se vrátil po třinácti letech z USA
Souběžně s ministerským projektem plánuje lákat vědce z ciziny i Jihomoravský kraj a to za 117 miliónů. Brno je totiž sídlem čtyř univerzit a začínají se tu budovat mezinárodní vědecká centra. První část projektu už v Brně proběhla loni. Přišlo devatenáct cizinců a sedm Čechů, například chemik Kamil Paruch, který se vrátil po třinácti letech z USA, kde se zabýval hledáním nových léků proti rakovině nebo fyzik Jan Čížek, který sedm let působil v centru světového nanotechnologického výzkumu v Singapuru.

Jak napsaly Hospodářské noviny, Češi nejsou podle dřívějších sociologických výzkumů národem, který by se ochotně stěhoval za prací za hranice. Tato charakteristika platí i pro vědce. Žádné masivní odchody se nekonají, ale šéfové vědeckých pracovišť si přesto zoufají - když nám odejdou ti nejlepší, poškozuje nás to. Podle předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše mladí čeští vědci mívají po pěti šesti letech v cizině zájem vrátit se zpět. Nevadí jim prý ani nižší platy, trápí je však nejistota, kolik peněz česká věda bude mít.