Ministerstvo školství chce zrušit víceletá gymnázia

Po téměř jedenácti letech příprav schválila vláda návrh zákona, který by měl změnit život na školách. Zavádí například novou podobu maturit. Ty by měly mít dvě části - státní a školní. Nejvíce kontroverzním bodem je však požadavek na postupné rušení víceletých gymnázií. Podrobněji Vilém Faltýnek.

Víceletá gymnázia začala vznikat v 90. letech. Ministerstvo se ale nyní domnívá, že se děti rozdělují už ve velmi nízkém věku. Podle mluvčí ministerstva Vladimíry Al Malikiové je pro rušení gymnázií řada důvodů. Přesto zákon ve snaze zachovat možnost rychlejšího či náročnějšího učiva pro nadané děti umožňuje zřizovat samostatné třídy nebo školy s rozšířenou výukou některých předmětů, "přeskočit" ročníky či studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. V parlamentu však půjde při schvalování zákona zřejmě o tuhý boj. Řadě poslanců se totiž rušení víceletých gymnázií nelíbí. Stejný názor má také část odborné veřejnosti, jako například ředitel gymnázia J.V. Jersíka v Českých Budějovicích Bohuslav Cháb. Sám ministr Eduard Zeman, který předložil už čtvrtou variantu zákona, počítá s tím, že v parlamentu příliš úspěšný nebude. Podle ministra mají do budoucna přežít pouze vícejazyčná gymnázia, která stát zřídil na základě mezinárodních dohod. Eduard Zeman považuje za důležitá především jiná ustanovení zákona. Školy by například měly zístat právní subjektivitu, což z nich učiní instituce podobné podnikům. Zákon rovněž zavádí výuku dvou cizích jazyků na základní škole. Velkou překážkou pro splnění tohoto cíle je však nedostatek pedagogů. Na některých vysvědčeních se navíc neobjeví klasické známky, ale slovní hodnocení, které bude mít stejnou váhu. Zrušeny by měly být také tzv. zvláštní školy. Mnozí to považují za dobrý krok, protože tyto školy už dítě předem diskvalifikují při výběru povolání. Odborníci však nejsou přesvědčeni, zda budou školy a pedagogové schopni v současné době integraci zvládnout.