Ministr vnitra připraví zákony vztahující se na technoparty

CzechTek, фото: http://www.skaff.wz.cz
0:00
/
0:00

Česká vláda se na své první poprázdninové schůzi sešla ve středu, v pozdních nočních hodinách, aby už jako čerstvě doplněná o nového ministra kultury projednala nejdůležitější témata. Byl mezi nimi i policejní zásah na technoparty CzechTek.

Zásah policie proti účastníkům CzechTeku
Ministr vnitra František Bublan předložil vládě průběžnou zprávu o policejním postupu na CzechTeku. Podle zprávy byl policejní zásah až na drobné excesy přiměřený. Kabinet ji vzal na vědomí a pověřil Bublana, aby do konce srpna vypracoval komplexní analýzu policejního postupu.

"Současně mně bylo uloženo, abych posoudil dostatečnost existující právní úpravy pořádání technoparty a podobných akcí a v případě potřeby připravil návrh změny dotčených právních předpisů nebo novou právní úpravu."

Potřebu nové legislativy obhajuje ve studiu Radia Praha i europoslanec za ODS Hynek Fajmon. Podle něj by bylo namístě insipirovat se tvrdou legislativou, jaká platí ve Francii nebo Anglii.

Policejní zásah na CzechTeku
"Neorganizované aktivity tohoto typu vyvolávají obrovské problémy a určitě nějaké legislativní vymezení toho fenoménu by mělo v českém právním řádu existovat a mělo by to být podrobeno nějaké regulaci. Do značné míry je to nedorozumění vzniklé z toho, že si každá ze stran toho konfliktu vykládá právní řád jiným způsobem. Já osobně si nemyslím, že je potřeba mít otevřený prostor pro iniciativy jakéhokoliv druhu, což samozřejmě neznamená... ten samotný zákrok byl určitě problematický, to určitě ano, a že se policie dopustila určitě individuálních chyb v návalu té atmosféry, která tam byla velmi vyhrocená. Takové věci si česká společnost mlůže ušetřit. Nejvíce restriktivní jsou Britové a Francouzi, kde zákon právě stanoví podmínky, kdy už se akce dotýká svobod a práv jiných občanů, tak to stanoví jako nemožné, nelegitimní a jakmile ta akce směřuje k takové situaci, tak je prostě nelegální a policie může zasáhnout i velmi razantně."

Do Fajmonových názorů se promítá i zkušenost z doby, kdy byl starostou městečka Lysá nad Labem.

"Během léta probíhají v České republice stovky hudebních festivalů a s žádným není žádný velký problém, protože organizátoři jsou známi, spolupracují s radnicemi... Třeba u nás nedaleko, v Českém Brodě probíhá obrovský festival Rock for People a spolupráce radnice a organizátorů je výborná a přestože třeba některým starším lidem se to nelíbí, tak během té akce se to všecko podaří zvládnout. Já myslím, že musíme směřovat k takové kooperaci,"

říká poslanec Evropského parlamentu za ODS Hynek Fajmon.

Návrh speciálního zákona, který v současnosti ministerstvo vnitra připravuje, má dvě varianty podle toho, na jak velké akce by se vztahoval. Podle první by šlo o shromáždění 500 osob trvající déle než 24 hodin, které může obtěžovat jiné lidi. Druhá varianta uvádí 1000 účastníků. Stanovuje také, že na každých 1000 osob musí připadat 10 pořadatelů. Jejich seznam se jmény a adresami má být součástí oznámení o pořádání akce. Za nesplnění povinností budou hrozit pokuty.