Na hradě Lipnice dělal průvodce i spisovatel Jaroslav Hašek

Hrad Lipnice (Foto: ČTK)

Dnes vás pozveme na jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14.století mocným rodem pánů z Lichtemburka. Hrad Lipnice sice později lehl popelem, ale díky Klubu českých turistů a pozdější dostavbě můžeme obdivovat monumentální architekturu, krásné vyhlídky i rozsáhlé sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé. Prý je tu i zazděná nevěrná žena.

Nevíme, jak vše začalo, ale za zakladatele hradu historie považuje Raimunda z Lichtenburka. Mohutný hrad vybudoval před téměř sedmi sty léty na skalnaté vyvýšenině mezi dvěma kopci, aby jako strážný hrad hlídal město Brod s jeho stříbrnými doly a kupecké stezky. Lipnici pak zastavil mladému králi Janovi Lucemburskému jako záruku za svého mocného příbuzného Jindřicha z Lipé. Toho král věznil ve věži hradu Týřov. Osud je však nevyzpytatelný a Jindřich z Lipé se nakonec stal paradoxně majitelem Lipnice, kterou s ním král vyměnil za část Žitavska. Hrad byl jistě vítanou zastávkou na cestách Jindřicha za jeho milovanou Eliškou Rejčkou.

Hrad Lipnice  (Foto: ČTK)
Lipnice byl hrad velmi významný. I další vlastníci patřili ke známým rodům. V průběhu staletí tu sídlili páni z Landštejna, z Kunštátu, Trčkové z Lípy.

"Když se koukáme na Lipnici, tak je zvláštní a mezi českými hrady docela výjimečná v tom, že to je hrad tzv. blokové dispozice, jak se říká odborně. To znamená, že nádvoří máme obestavěné téměř celé budovami, poměrně velkými a hmotnými,"

uvedl kastelán Marek Hanzlík. Říká se, že je na Lipnici poklad pánů z Landštejna. Je prý ukryt pod třetím křížem. První dva jsou vytesány v hradní bráně a kdo nejde třetí, najde také pod ním ukrytou skalní sluji s pokladem. Tento poklad ale má svého strážce - kostlivce s diamantovýma očima, kterého musíte svou chytrostí obelstít, abyste se mohli pokladu zmocnit. Jisté je, že se to zatím nikomu nepodařilo. A že je kde hledat! Kolem nádvoří stojí obranné věže, Thurnovský palác, hradní kaple. Ta je historicky nejcennější částí lipnického hradu. Je tu zachovaná původní kamenická výzdoba a zdejší reliéfy zobrazují bájného ptáka fénixe. Hrad má i své podzemí. Je to zbytek hodovní síně, kterou tu postavili páni z Lipé. Na českých hradech je to asi nejmohutnější podzemní síň.

Ve sklepeních má být i zazděná žena pána Čeňka z Vartenberka. Kateřina se zamilovala do majitele nedalekého hradu Orlíka nad Humpolcem pana Jindřicha z Dubé. Když se to Čeněk dozvěděl, nechal prý Jindřicha zavraždit. Do výklenku v hradní kapli vsadil nejprve svého mrtvého soka a k němu pak nechal postavit nebohou Kateřinu a vlastní rukou ji tam zazdil. Na počátku 18.století se při úpravách hradní kaple skutečně našel zazděný výklenek a v něm dvě lidské kostry, jedna údajně se zbytky brnění.

Ale zpět nad zem. Z Lipnice je totiž krásný výhled. Na východ ke Žďáru nad Sázavou a směrem na západ na Ledeč nad Sázavou. Pohromu však hradu přinesl požár.

"Proběhl vlastně historicky teprve nedávno, v roce 1869. Začalo to tak, že hořelo dole v městečku. Hasiči to uhasili, měli radost, šli oslavovat do hospody a když byli v půli oslavy, tak najednou zjistili, že to nedohasili, začalo to hořet znovu a tentokrát s větší silou. Spustil se poměrně silný vítr, který rozfoukal oheň po celém městečku a z městečka potom přeskočil oheň i na hrad. A protože tady jsme na kopci Žulovém, kde je poměrně málo vody, tak nebylo možné hrad hasit. Všichni hasili spíše své rodné domovy a hrad nechali na pospas živlu. Hrad hořel tři dny. Dokonce tady v kronikách okolních vsí se píše, že se lidé chodili koukat na pole, na panorama krajiny, na kterém žhnul hrad, který i v noci byl celý rudý."

To ovšem nebyl konec hradu Lipnice. Za korunu ho koupil Klub československých turistů, který ve 20. století zachránil řadu českých památek a stejně tomu bylo i na Lipnickém hradě. Pak se objevily i plány na dostavbu Lipnice.

"Nakonec se tak stalo až v 70. a 80. letech 20. století, kdy byl pojat takový velkolepý plán, že se hrad dostaví a bude tady expozice světového humoru a satiry, protože duch velkého spisovatele se vznáší nad tímto místem. Nicméně, byl to příliš megalomanský plán. A jak to tak bývalo v té době, tak se udělala jen hrubá stavba a už se to nedokončilo a tak je tomu vlastně dodnes."

Díky rekonstrukci však získal hrad pěkné výstavní prostory. Dodnes žije - vystupují tu šermíři, hudební skupiny, je tu výstava středověkých kachlů. Lipnice je také spojena se známým spisovatelem, uvedl kastelán Marek Hanzlík.

"Jaroslav Hašek prožil na Lipnici málo, jen poslední rok a půl svého života. Ale na lipnický hrad docházel. Tady se občas scházela honorace a opékaly se tu buřty. I on sem zašel, údajně tu napsal dvě ze svých povídek a dokonce tu údajně prováděl lidi. Když neměl náladu, tak to stálo za to. Když ho vyrušili při jeho rozjímání na hradním nádvoří nějací necitliví turisté, tak řekl: to je jednoduchý, vy by jste něco chtěli vědět o hradě, tak se podívejte. Tadyhle spali, tadyhle žrali a támhle ...... Byla to nejkratší průvodcovská řeč, kterou tento hrad zřejmě zažil. Ale jindy se naopak zase o hrad velmi přičinil, protože už tehdy, tuším v roce 1921 či 1922, napsal na úřady, že kdejaký pablb tady na hradě poklady hledá a hrad rozkopává, takže zároveň měl o tuto naši kulturní památku velkou starost."

10
49.614158030000
15.411758420000
default
49.614158030000
15.411758420000