Na internetu vznikl unikátní encyklopedický portál

Tři největší encyklopedie, které byly v České republice vydány za posledních sto let, může teď každý najít také na internetu. Jde o slavný Ottův slovník naučný, Malou československou encyklopedii a encyklopedii Universum. Projekt se jmenuje COTO.JE a stejná je i otázka pro Zdeňku Kuchyňovou.

Je to unikátní encyklopedický portál a také jeho internetová adresa. Kořeny projektu sahají až do roku 1995, kdy společnost Aion začala s digitalizací Ottova slovníku naučného. Rozsáhlý výrobní štáb tehdy musel naskenovat a uložit do databáze statisíce stran. Samotný vývoj projektu COTO.JE trval dva roky a kromě společnosti Aion se na něm podílela i firma Globe Internet. Jak uvedl její představitel Jakub Ditrich databáze je přístupná pro každého.

"Kdokoli má internet a vyťuká adresu coto.je nebo cotoje.cz, tak má možnost vyhledávat ve všech půlmilionech hesel, které tam máme. Pochopitelně ten provoz projektu je nákladný, takže uživatel, který není zaregistrovaný, dostane 25 slov z konkrétního hesla a ten zbytek potom musí platit."

Tím, že jsou na internetu encyklopedie z různých období, dostane uživatel unikátní srovnání, co si o konkrétních slovech, událostech či lidech mysleli na přelomu století, za tuhého komunismu i v současnosti. Zároveň má každé heslo odkaz na další internetové stránky, kde se vyskytuje. Jak dodal Jakub Ditrich, projekt se rozjíždí bez dotací.

"My ten projekt dáváme dohromady z určitého nadšení pro věc a doufáme, že časem získá tolik registrovaných uživatelů, aby byl ekonomicky soběstačný a mohli jsme ho provozovat dál a dál a přidávat k němu další encyklopedie a další informační zdroje. Ta adresa coto.je, což je typická dětská otázka by se měla stát takovým informačním centrem na internetu."