Na Zbirohu jsou vystaveny artefakty templářů i portrét Leonarda da Vinci

Foto: ČTK

V pátek třináctého se na zámku Zbiroh na Plzeňsku otevřela pro veřejnost výstava o templářích. Jsou zde k vidění dokumenty a artefakty ze 12. až 14. století, ale i ze současnosti, které se váží k tomuto významnému řádu. Největším lákadlem výstavy se ale v příštích týdnech stane renesanční podobizna, připisovaná samotnému Leonardu da Vinci. Na Zbiroh by mohla přilákat desítky tisíc návštěvníků. A proč si autoři výstavy o templářích k jejímu zahájení zvolili právě toto symbolické datum? Na to se Milena Štráfeldová zeptala manažerky Evy Hrubé:

Jediný dochovaný exponát bronzového žetonu z 12. století,  který sloužil zřejmě jako obdoba cestovních šeků,  foto: ČTK
"Pátek třináctého je pro templáře nešťastný den. V pátek třináctého roku 1307 byl ve Francii vydán příkaz k zatýkání templářů. Proto tedy symbolické datum pátek třináctého."

Co jste zvolili pro svou výstavu? Jaké artefakty týkající se templářů se tady dochovaly?

"Návštěvníci na výstavě mohou vidět nejenom dobové, ale i současné oblečení templářů. Dále je zde určitě nejzajímavější exponát, který laskavě zapůjčila Národní knihovna ČR, což je Řehole sv. Bernarda. Jsou to tzv. Templářská stanova. Dále můžeme vidět například repliku Longinova kopí, jsou tam různé exponáty z Templštejna, což byl templářský hrad na území České republiky. Je zapůjčena i bula ze Staatsarchivu v Amberku a je zde také k vidění templářský kříž, který zapůjčil kostel sv. Petra a Pavla v Řevnovicích."

Jakým způsobem vlastně souvisí templářský řád se Zbirohem? Proč je tato výstava právě u vás?

"Když se na Zbirohu prováděla rekonstrukce Erbovního sálu, byla objevena freska templářského kříže. My jsme si nebyli úplně jisti, zda je to templářský kříž. Myslili jsme si, že je to maltézský kříž, protože Colloredo-Mansfeldové, kteří nějakou dobu žili na zámku Zbiroh, byli součástí maltézského řádu. Ta freska se poslala na zkoumání do Itálie a italský templářský řád potvrdil, že ten kříž je templářský. A tak vznikla myšlenka, že by se na Zbirohu mohla udělat templářská výstava. A tato výstava se dnes otevírá."

Já bych tu možná zmínila ještě další souvislost, majitel Zbirohu pan Jaroslav Pácha vlastně vede současné české templáře. Je to tak?

Rukopis nejstarší dochované řehole templářů,  foto: ČTK
"Ano, je to tak. Přesně tak. Shodou okolností na templářskou výstavu přijel i velmistr templářského řádu pan Alberto Zampolli."

A teď ještě k tomu dnes asi mediálně nejvýznamnějšímu, a i po umělecko historické stránce nejvýznamnějšímu objektu, který je vystavován na Zbirohu, a to je ona podobizna Leonarda da Vinci...

"Autoportrét Leonarda da Vinci je víceméně takovou třešničkou na dortu celé výstavy."

Jsou tady ale i určité pochybnosti. Alespoň někteří historici umění vyslovili pochybnosti, že to možná není skutečný autoportrét Leonarda da Vinci...

Renesanční obraz tváře Leonarda da Vinci,  vpravo Jaroslav Pácha ze zámku Zbiroh,  vlevo objevitel obrazu,  historik umění Nicola Barbatelli,  foto: ČTK
"Ano, to je pravda. Nicméně Ministerstvo kultury Italské republiky a také italské muzeum, ze kterého máme ten obraz půjčený, vystavila zápůjční smlouvu, ve které je zmíněno Attributo di Leonardo da Vinci. To znamená, že je to dílo Leonarda da Vinci."

Do kdy bude celá výstava otevřena?

"Výstava je otevřena do 18. března letošního roku."

A máte představu, kolik by tam mohlo přijít lidí?

"My očekáváme 40 až 50 tisíc návštěvníků. A my se na ně těšíme!"

Děkuji za rozhovor.