Národní divadlo slaví výročí, rekonstrukce budovy pokročila

National Theatre

Pražské Národní divadlo slaví 125. výročí svého znovuotevření po ničivém požáru (18. listopadu 1883). Oslavy pojalo jako příležitost k sebeprezentaci a připomenutí tradice, ze které vyrůstá. Připomíná si i ukončení první rekonstrukce historické budovy, ke které došlo v 70. letech.

Foto: Barbora Kmentová
V Česku jsou tři činoherní divadla, která mají v názvu slovo národní.

"Existuje jenom jedno národní divadlo, a to je toto. Občas se mu říká Národní divadlo v Praze. To není oficiální název, ono se nachází v Praze, ale je to Národní divadlo. Samozřejmě existuje pak ještě Národní divadlo v Brně a Národní divadlo Moravskoslezské, ale to, které je divadlem vskutku národním, to je toto."

Foto: Barbora Kmentová
říká ředitel Národního divadla Ondřej Černý. Pražská scéna není jako národní jen pojmenovaná, ale jako divadlo českého národa a pro český národ i vznikla. Její poslání se podle Černého od 60. let 19. století samozřejmě proměnilo, aktuálně ho shrnuje text Preambule Národního divadla z loňského prosince:

"Národní divadlo je reprezentativní scéna České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu."

Oslavy se nesou v duchu propojování minulého se současným. Představení Prodané nevěsty je doplněno Slavnostní akademií, která kopíruje akademii z otevření roku 1883 a na které se stejně jako před 125 lety podílí Zpěvácký spolek Hlahol. Bylo vydáno DVD s dokumentací všech inscenací Národního divadla od roku 1883. Byl obnoven spolek pro výzdobu Národního divadla, jehož členem je mj. progresivní výtvarník Kryštof Kyntera. Byl vydán Bulletin přetiskující dobové články i současné texty.

Foto: Martina Schneibergová
Právě v těchto dnech byla také dokončena rekonstrukce trig a zlaté korunky na střeše. Koňská trojspřeží pro první budovu před požárem navrhl sochař Bohuslav Schnirch. Co bylo na jejich rekonstrukci nejtěžší? Vysvětluje zástupce provozně-technického ředitele Národního divadla Miroslav Růžička.

"Uvnitř toho sousoší se nacházejí ocelové výztužné konstruklce, které probíhají tělem koně podél páteře, rozdvojují se do obou zadních nohou a ocasu, až do roznášecího roštu vlastního pylonu trig. Takže zjištění tohoto stavu a sanace výztužného systému byla asi nejsložitější. - Zcela určitě se na trigy bude muset sahat, ale rekonstrukce byla postavena tak, že by k tomu mělo dojít až zhruba po 50 letech."

Ministerstvo kultury financovalo tuto fázi oprav účelovou dotací. Jen na přezlacení vnějších ozdob padlo 2,5 kg zlata.

"Ministerstvo kultury ze svého rozpočtu velmi rádo dotuje tuto obnovu. První etapa stála myslím 24 milionů korun, a teď se tedy bude pokračovat dále,"

říká ministr Václav Jehlička. Druhá fáze začne v březnu příštího roku a zaměří se na fasádu.