Ředitel Národního divadla Černý byl nečekaně odvolán z funkce

Ondřej Černý, photo: CTK

Ministryně kultury Alena Hanáková v pátek s okamžitou platností odvolala ředitele pražského Národního divadla Ondřeje Černého. Tento nečekaný krok týden po zahájení divadelní sezóny vyvolal značnou reakci vedení divadla i odborné veřejnosti.

Ministryně kultury Alena Hanáková a ministr školství Petr Fiala,  foto: ČTK
Odvolání zřejmě vychází z nespokojenosti ministerstva s průběhem slučování Národního divadla a Státní opery Praha. Tento záměr bývalého ministra Jiřího Bessera původně mnoho divadelníků kritizovalo, ředitel Černý přesto souhlasil, že úkol zajistí. Nyní ministryně Hanáková Černému píše, že základním nedostakem jsou "chybně nastavené řídící a provozní procesy, což se kromě ekonomické nestability odráží především v nejistotě a v demotivaci zaměstnanců a uměleckých pracovníků ND a SOP." Cílem je zrychlit proces slučování scén, říká ministryně Alena Hanáková:

"Jedním z těch kroků bylo pravdu odvolání pana ředitele s tím, že současně ministerstvo vyhlašuje uzavřené výběrové řízení na nového ředitele. A vlastně celý proces zrychlujeme, protože i to bylo takové přání a byla to jakási domluva s lidmi, kteří jsou z odborných kruhů a kteří nám v těchto krocích radili."

Ondřej Černý její dopis dostal v pátek dopoledne.

Ondřej Černý,  foto: ČTK
"Mé vztahy s ministerstvem kultury byly na různých úrovních napjaté, ale mé vztahy s paní ministryní, o těch jsem se do této chvíle domníval, že byly vždycky velmi přátelské a paní ministryně nikdy vůči mé práci nevyslovila žádné výtky. Druhá věc je, že odvolávat ředitele Národního divadla týden po zahájení sezóny ze dne na den je špatně. A teď nehovořím o své osobě, ale obecně o tom, že ten ředitel tuto instituci zastupuje a ministerstvo kultury tím de facto vyjadřuje svůj vztah k Národnímu divadlu,"

řekl Černý. Šéfové jednotlivých souborů, kteří prakticky připravili propojení obou divadel, i Černý sám naopak kritizují ministerstvo pro dlouhodobou nekomunikaci s divadlem. Ředitel baletu Petr Zuska uvedl:

"Byl jsem pověřen ministerstvem kultury, abych dal dohromady dvaaosmdesátičlenný soubor v rámci fúze se Státní operou. (...) To se mi podařilo. Na to jsem měl samozřejmě slíbené peníze od ministerstva, které jsou v rámci takového kroku nevyhnutelné. Do dneška ty peníze nemám. Celý minulý půlrok je o absolutní nekomunikaci ministerstva kultury, o neschopnosti cokoli rozhodnout a nějakým způsobem podpořit naši práci."

Několik ředitelů kulturních institucí a dalších lidí z oboru považuje krok ministryně za nestandardní, jeho zdůvodnění za obecné a neuspokojivé. Děkan Divadelní fakulty AMU Jan Hančil adresoval ministryni otevřený dopis, ve kterém mimo to napsal:

Budova Národního divadla
"Odvolat takto na hodinu ředitele Národního divadla je dehonestace jeho osoby, protože tímto způsobem se odvolávají pouze osoby podezřelé z majetkové trestné činnosti nebo v případě opravdu závažných manažerských selhání."

Naopak odboráři z bývalé Státní opery změnu schvalují; zejména oni proti spojení obou scén výrazně protestovali.

Kdo povede divadlo nyní? Do první sezóny, kdy oba soubory fungují jako spojená instituce, vstupuje Národní divadlo pod vedením ekonomického náměstka ministerstva kultury Martina Sankota. Divadelníci kritizují, že sám Sankot na setkání s nimi přiznal, že v divadle byl jen párkrát v životě a nic o jeho fungování neví. Mluvčí ministerstva kultury Markéta Ševčíková říká, že ministerstvo na jeho osobě samozřejmě trvá:

"Ministerstvo nic ze svých kroků z posledních dní nebude revokovat. Protože to ani není možné. My postupujeme přesně tak, jak jsme řekli. My jsme v dubnu dostali výsledky prvního auditu. Ty naznačily, že situace ekonomická a organizační v Národním divadle je dosti tristní. Protože se nám to nezdálo, udělali jsme ještě vlastní, interní audit a ten ty výsledky potvrdil a prokázal, že situace je ještě horší. A je-li nějaká instituce nemocná ekonomicky, tak kdo jiný by ji měl vyléčit než ekonom, a právě kdo jiný, než ekonomický náměstek ministerstva kultury, které je zřizovatelem."

Ondřej Černý považuje důvody svého odvolání za zástupné:

"Důvody, které ministerstvo uvádí, považuji za důvody zástupné, protože onen personálně procesní audit, kdy sem zavítala soukromá firma, kterou jsme tři čtvrtě roku učili divadelní procesy, poté sepsala elaborát, který od konce dubna leží na ministerstvu kultury. A ministerstvo samo nejen kuloárově, ale i mediálně závěry tohoto auditu velmi jasně zpochybňovalo. Kladu si tedy otázku, jakto že tento zpochybňovaný audit je důvodem mého odvolání."

Ministryně Hanáková předpokládá, že nový ředitel by se mohl funkce ujmout na konci letošního roku. Vedení Národního divadla v Praze se obrátilo na premiéra Petra Nečase s požadavkem, aby ministryni kultury Alenu Hanákovou odvolal z funkce.