Národní knihovna se pokusí získat v dražbě latinský překlad Dalimilovy kroniky

Dalimilova kronika, foto: ČTK

Národní knihovna se příští týden v Paříži pokusí získat v dražbě unikátní bohemikum -latinský překlad Dalimilovy kroniky, který vznikl kolem roku 1340. Je v nabídce jednoho z tamních aukčních domů. Pokud se to českému státu podaří, přidá text k nejcennějším rukopisům ve sbírkách Národní knihovny.

Dalimilova kronika,  foto: ČTK
Dalimilova kronika je nejstarším dějepisným dílem psaným v českém jazyce. Pochází z doby kolem roku 1310, zdůrazňuje nezávislost českého království a vybízí k boji proti cizí vládě. Její latinský překlad je na první pohled nenápadný sešitek, který léta ležel nepovšimnut v zásuvce stolu významné pařížské rodiny. Teď bude hvězdou dražby starých i moderních rukopisů a knih.

"Je to v této oblasti opravdu nejvýznamnější objev od dob Františka Palackého. Nikdo neměl do této chvíle sebemenší tušení, že existuje překlad původně české Dalimilovy kroniky z počátku 14. století do tehdy mezinárodního jazyka latiny. To velmi podstatně ovlivní pohled na českou historii této doby,"

uvedl ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek. Objednatelem vzácného rukopisu prý mohl být Jan Lucemburský, ale ještě spíše jeho syn, pozdější císař Karel IV., který měl na severní Itálii četné vazby. Dílo je v překvapivě dobrém stavu. Dochovalo se však jen několik kapitol, dodal vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny Zdeněk Uhlíř.

"Dochovalo se šest úplných kapitol od 25. do 30. a pak pět kapitol, které jsou dochovány neúplně v tom smyslu, že jsou ztraceny listy."

Fragment je srovnatelný jen s několika málo rukopisy, například s Kodexem vyšehradským, jehož cenu odborníci určují kolem 200 milionů korun, jiní mluví až o miliardě. Katologová aukční cena latinského překladu Dalimilovy kroniky je v rozmezí 120 až 150 tisíc euro a je to cena, kterou ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek považuje za realistickou. Národní knihovna se pokusila jednat o stažení vzácného díla z aukce. Ale stahovat zlatý hřeb se nikomu nechtělo.

"Kdybychom se k té informaci dostali před vytištěním aukčního katalogu, jistě by se dalo mluvit o přímé koupi, ale ona by byla zase otázka, jak by se stanovovala cena. Já z toho zase tak smutný nejsem, i když samozřejmě jistota toho přímého jednání by byla jistě zajímavější a příjemnější, to ano. Ale prostě už to nejde."

Cena, na kterou je Národní galerie ochotna jít, je samozřejmě tajná. Na dochované části latinského překladu Dalimilovy kroniky jsou unikátní také iluminace. Je zde vyobrazen například křest prvního českého knížete Bořivoje, zavraždění svaté Ludmily, dobré skutky svatého Václava nebo scény vztahující se zřejmě k Břetislavovu tažení do Polska. Podle Víta Vlnase - ředitele sbírky starého umění Národní galerie je to italský pohled na české dějiny.

"Žádný z rukopisů Dalimilovy kroniky vzniklý ve středověku iluminovaný není. Iluminace českých středověkých rukopisných kronik, jsou velice skrovné a toto by byl nejhonosněji vybavený rukopis kronikářského díla vůbec."