Nejen materiální pomoc je důležitá

Foto: www.bodaj.com

Občanské sdružení Bodaj působí především na Ukrajině, v Zakarpatské oblasti. Tato čistě dobrovolnická organizace vznikla na počátku 90. let, obnovena byla skupinou studentů sociální práce v roce 2005. Čím se tito mladí dobrovolníci zabývají, a jaké jsou jejich další plány, o tom blíže Kristýna Maková.

Cílem Bodaje je zkvalitňování péče o klienty sociálních ústavů. V současné době působí v dětském domově ve Vilšanech. V tomto kraji má mnoho lidí české kořeny, to ovšem není důvodem, proč právě tady organizace působí, s krajany ani s lidmi z okolí v podstatě nepřicházejí dobrovolníci do styku. Téměř veškerý čas tráví s dětmi z vilšanského zařízení.

“V ústavu žije asi 180 dětí s různým stupněm kombinovaného, fyzického, či mentálního postižení. Jsou rozděleni na jednotlivé palaty, to znamená na takové pokoje, klubovny, zhruba po dvaceti, podle věku,”říká koordinátor dobrovolníků Václav Jan Neruda.

Dobrovolníci jezdí do Vilšan na dva týdny třikrát do roka – na jaře, v létě a na podzim. Jsou lidé, kterým by se zdálo příliš trávit šest týdnu mimo domov, ne tak Barboře Černíkové, dobrovolnici Bodaje, studentce psychologie na Karlově Univerzitě:

“Pro mě není otázka jet, nebo nejet na Ukrajinu. Škola jde stranou, práce jde stranou. Jedu. V podstatě to nemám tak, že bych si řekla, proč bych tam tentokrát měla jet. Prostě o tom vůbec nepřemýšlím.”

A co vlastně Bodaj a jeho dobrovolníci ve Vilšanech dělají, jaká je náplň jejich práce?

“Jsme rozděleni na jednotlivé menší týmy a každý tým se zajímá o jedno oddělení. V podstatě naše péče spočívá od zajištění základních potřeb – přivezeme prostě to, co vidíme, že tam schází, až vlastně po to, že s nimi pracujeme celý den. Některé děti, u kterých je to potřeba krmíme, přebalujeme je. Hlavně se je snažíme nějak rozvíjet v našich možnostech. Chodíme s nimi ven, protože se často tyto děti nedostanou ven. Teď se tam hodně rozbíhá fyzioterapeutická péče, takže s dětmi cvičíme,” popisuje Barbora Černíková.

Bodaj se ovšem neomezuje jen na území Ukrajiny, po celý rok probíhají v České republice nejrůznější akce, které mají za účel seznámit veřejnost s prací organizace, a zároveň zajistit peníze na hmotnou pomoc dětem. Pokračuje Václav Jan Neruda:

“Další součást téhle činnosti je výstava fotografií a obrázků, které namalovaly děti. Výstava je putovní. Byla například v Letohradě, v Praze, v Táboře. Měla by sloužit ke zveřejnění toho, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. Tahle část činnosti nám částečně zajišťuje finanční prostředky.“

A na kterou z akcí by nás rádi lidé z Bodaje pozvali?

“Benefiční koncert na podporu naší činnosti, koná se 21. prosince v klubu Futurum v Praze od osmi hodin večer.”

Více informací naleznete na stránkách www.bodaj.com nebo na facebooku.