Nejlépe se mluví česky v Londýně

Vítězové dětské olympiády

Londýnská Česká škola bez hranic ovládla Olympiádu pro žáky českých škol v zahraničí. Žáci této školy zvítězili v obou věkových kategoriích, i když malí Češi z Drážďan jim šlapali na paty. Nicméně i na této Olympiádě platí, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Každé dítě, které žije v zahraničí a ovládá češtinu, si zaslouží velké uznání. Děti, které se soutěží na Olympiádě v českém jazyce, ovládají jazyk skutečně výborně. Letos se soutěže zúčastnilo 11 škol a 42 dětí.

Zcela v souladu s novými trendy ve výuce, smyslem soutěže rozhodně není přezkoušení dětí z pravidel českého pravopisu. Hlavní je práce s textem, jeho pochopení, jazyková dedukce či zapojení principů kritického myšlení. Obě soutěžní kategorie jsou rozděleny do tří částí: nejprve žáci pracují s výchozím textem, na nějž navazují úlohy, které ověřují jeho porozumění. V druhé části soutěže nazvané Hrátky s češtinou se objevují rozličné úkoly, které testují např. jazykovou pohotovost či šíři slovní zásoby. Poslední část je věnována vlastní písemné produkci žáků, je bodována dvěma hodnotiteli, kteří posuzují celkovou úroveň na základě několika kritérií, přičemž pravopis není rozhodujícím faktorem. Důraz je kladen na stylistickou úroveň a na originalitu práce.

Úkoly pro starší věkovou kategorii jsou inspirovány dílem Boženy Němcové i současným úspěšným televizním seriálem o spisovatelce. Děti se přesvědčí, že s Boženou Němcovou nemusí být žádná nuda.

Olympiáda v českém jazyce je dalším kamínkem do mozaiky, která ilustruje trend, že rodiče vedou své děti v cizině k tomu, aby se učili česky. Dříve poměrně běžný postoj, že češtinu nebudou děti potřebovat, naštěstí mizí.

Autor: Libor Kukal
klíčové slovo:
spustit audio