Někteří sousedé si pletou Česko s popelnicí

Až pět tisíc tun komunálního odpadu převezly ilegálně do Česka německá firma koncem minulého a začátkem letošního roku. Případem se zabývají české i německé úřady. Padly už také první pokuty. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

V nepoužívaných zemědělských objektech na severu Čech se skladuje komunální odpad ze sousedního Německa. Odklidit ho do Česka je pro německou firmu ekonomicky výhodnější, než ho nechat zlikvidovat v tamních spalovnách. Přeprava odpadů určených k likvidaci je přitom u nás zákonem zakázána. Podle mluvčí Cizinecké policie v Ústí nad Labem Evy Haukové jsou možnosti policie v tomto ohledu omezené.

"Zabránit nelegálnímu dovozu odpadků cizinecká policie v podstatě nemůže. Ty nelegální odpady, které se k nám dovážejí, jsou totiž na hranicích deklarovány jako jiné zboží."

To sedí. Německá firma k nám podle průvodních dokladů vozila údajně čisté plasty pro další zpracování. Policisté přesto pro jistotu kontaktovali celníky. Ti už nejsou po vstupu země do Evropské unie na hranicích, ale působí ve vnitrozemí, kde mají možnost provádět kontroly. A celníci podezření policistů potvrdili, když přistihli několik německých kamiónů s odpadem takříkajíc při činu, tedy těsně po vyložení nákladu. Za dovoz odpadu už udělila Česká inspekce životního prostředí dvěma podnikatelkám pokuty ve výši 300 a 250 tisíc korun. Danuše Hráská z liberecké inspekce připomíná, že podnikatelky ponesou i náklady spojené s odstraněním odpadu.

"Odpad bude samozřejmě likvidovat český příjemce, to znamená fyzická osoba, oprávněná k podnikání."

Sankcím se ale zřejmě nevyhne ani německá firma. Ta totiž porušila nařízení Evropské unie o přeshraniční přepravě odpadů. Danuše Hráská říká, že německým vývozcům by mohla hrozit pokuta až deset miliónů korun. Zatím se čeká na znalecké posudky.

"Budeme spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí České republiky. Buď bychom ta řízení vedli my nebo bychom dali podnět německé straně, aby příslušné správní úřady, vedly správní řízení s vývozci."

V samotném Německu se už úřady celým případem také zabývají. Deník Mitteldeutsche Zeitung dokonce přímo jmenoval jednu konkrétní firmu z Halle, která má být prošetřována. Ilegální dovoz odpadků a různého smetí ale není záležitostí pouze dvou tří uplynulých měsíců. Některé domácnosti u sousedů si začali plést Česko s popelnicí už dříve. Zejména krátce po odchodu celníků z pohraničních přechodů se igelitové pytle s domovním odpadem povalovaly podél silnic nejen v severních Čechách, ale i na jižní Moravě u hranic s Rakouskem. Obyvatelé jednoho severočeského městečka zaznamenali dokonce případ, kdy z osobního auta s německou poznávací značkou vyhodila jeho posádka odpadkový pytel přímo na náměstí u kašny. Po protestech obcí proto začala cizinecká pohraniční policie provádět kontroly. Počet těch, kteří chtějí doma ušetřit na poplatcích za odvoz odpadu, se prý už snížil. Jak ale opakuje mluvčí cizinecké policie v Ústí nad Labem Eva Hauková, důsledná kontrola je nemožná.

"Kontroly na hraničních přechodech probíhají jen namátkově. Není v našich silách zkontrolovat každé vozidlo, zda nedováží komunální odpad. Pokud je ale takové vozidlo zjištěno, je v kompetenci cizinecké policie nevpustit ho na naše území."

Otázkou samozřejmě zůstává, co se stane, až Česko vstoupí do schengenského prostoru, až tedy bude hranice de facto zrušena a po celnících zmizí i pohraniční policie. To by mělo být už za rok či dva.