Není všem dnům konec

0:00
/
0:00

Švýcarský soud zamítl odvolání, kterým se Česká republika chtěla připojit k trestnímu řízení proti bývalým manažerům privatizované Mostecké uhelné společnosti. Český stát se tím chtěl ucházet o zhruba 3 miliardy korun, které jsou nyní blokovány ve Švýcarsku. Česko však i po zamítnutí odvolání zůstává v pozici poškozeného a zúčastní se dalšího řízení.

Z rozhodnutí švýcarského soudu plyne, že Česko se v této zemi nemůže připojit k žalobě na sedm bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Ve sporu Švýcaři podezírají bývalé manažery této společnosti z praní špinavých peněz, přičemž Česku měla během privatizace této firmy vzniknout několikamiliardová škoda. Český stát se k žalobě nestihl včas připojit a žádal proto o prodloužení lhůty. To švýcarský federální soud odmítl nejprve vloni v prosinci. Následné české odvolání znovu zamítl minulý týden, potvrdil Robert Hurt z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:

"Odvolání proti rozsudku federálního trestního soudu Švýcarska o prominutí lhůty pro připojení se České republiky do trestního řízení bylo stížnostním soudem 1. března 2012 zamítnuto."

Podle ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Miloslava Vaňka se švýcarské justici nelíbilo, že Češi s žádostí o připojení k žalobě zbytečně otáleli:

"Oni argumentují tím, že Česká republika měla podstatně dlouhou dobu k tomu, aby se mohla připojit, že vlastně ta žádost, která přišla už po termínu, není relevantní. V současném stavu, dá se říct, Česká republika je stále vedená jako poškozená, to znamená, že je účastníkem řízení. Ovšem samozřejmě ta procesní práva, která by měla, kdyby byla připojena k adhesním řízením, jsou podstatně omezena."

Vlastimil Rampula
Kvůli průtahům v kauze se loni na podzim ministerstva spravedlnosti a financí navzájem obviňovala z chybných postupů. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil později podal kárné žaloby na pražského vrchního státního zástupce Vlastimila Rampulu a na jeho kolegy Libora Grygárka, Marcelu Kratochvílovou a Ladislava Letka. Nejvyšší správní soud o tom, zda žalobci pochybili, zřejmě rozhodne do poloviny letošního roku.

Podle vicepremiérky Karolíny Peake Česko svou šanci připojit se k trestnímu řízení propáslo, ale šance získat peníze zpět nekončí. Získání peněz vyvedených z Mostecké uhelné společnosti však teď bude pro Českou republiku o něco těžší:

Karolína Peake,  foto: ČT24
"Už to bývalo mohlo být hotovo, kdybychom té možnosti využili. Teď jsme si to trochu zkomplikovali, nicméně případná výplata náhrady škody tak jako tak závisí na tom, jestli skončí trestní řízení ve Švýcarsku odsuzujícím výrokem, nebo neskončí, což my samozřejmě předjímat nemůžeme a nezávisí to na České republice."

Ministr financí Miroslav Kalousek prohlásil, že rozhodnutí švýcarského soudu není překvapivé. Jeho ministerstvo proto připravuje civilní žalobu:

Miroslav Kalousek
"Není to nějak překvapivé, čekali jsme to. Pro nás se nic nemění, dál budeme usilovat o získání prostředků, pokud skutečně bude žaloba úspěšná. Nikdo nás nemůže zbavit našeho práva poškozeného, pokud jsme skutečně poškozeni. Podle našich informací i kdybychom byli připojeni, tak by nás stejně soud odkázal na zpracování civilní žaloby k jinému soudu. Tato civilní žaloba bude podána v průběhu dubna."

Vicepremiérka Karolína Peake tento krok pochopitelně vítá, ale současně zdůrazňuje, že civilní žaloba bude složitější než kdybychom byli součástí trestního řízení:

"Jsou to všechno možnosti založené na civilní žalobě. Možnost je buďto se připojit skrze civilní žalobu znovu do trestního řízení, anebo podat paralelní civilní žalobu, tedy probíhalo by paralelní civilní řízení ve Švýcarsku o náhradu škody. V obou těchto případech ale už je důkazní břemeno na České republice. Stejně tak Česká republika bude muset vyčíslovat vymáhanou škodu."

Radim Bureš
Také Radim Bureš z Transparency International je přesvědčen, že se cesta k miliardám, o které měl během prodeje těžební společnosti český stát přijít, výrazně zkomplikuje:

"Ta procesní situace bude naprosto jiná v případě, že podáváme pouze civilní žalobu. Zatímco v trestním řízení bylo možné využít veškeré důkazní řízení, které by v tomto rámci proběhlo, k tomu, abychom získali některé z těch prostředků, tak v civilní žalobě vlastně bude muset Česká republika znovu nést důkazní břemeno jako žalující strana. Takže to bude obtížnější a samozřejmě daleko dražší."

Ministerstvo financí už potvrdilo, že kvůli přípravě civilní žaloby si najalo ve Švýcarsku právníky.