Nový památkový zákon

Foto: CzechTourism
0:00
/
0:00

Prezident Václav Klaus podepsal v úterý novelu památkového zákona, která mimo jiné praví, že za špatnou péči či poškození kulturní památky budou majitelům hrozit mnohem vyšší pokuty než dosud. Už před podpisem této novely ale bylo jasné, že nebude platit dlouho. Na stole je totiž návrh zcela nového zákona.

Foto: CzechTourism
Nový památkový zákon by měl nahradit normu, která je v platnosti od roku 1987 a za tu dobu prošla mnohými novelami, včetně té čerstvě podepsané prezidentem republiky. Úředníci ministerstva kultury o něm veřejnost informovali v květnu a vyzvali odborníky, aby se k diskusi o dnes už nevyhovujícím zákonu památkové ochrany zapojili. Jak potvrdil mluvčí Ministerstva kultury Jan Cieslar, některé výtky odborníků úředníci vyslyšeli:

"V tom původním návrhu byla věta, že kulturní památkou nebudou díla žijících autorů. Proti tomuto návrhu byly připomínky, těmto připomínkám ministerstvo vyhovělo a tato věta se v návrhu neobjevuje. Dalším problematickým bodem byla desetiletá lhůta pro nové zapsání památek. Tato lhůta byla prodloužena na dobu patnácti let. Pozitivním důsledkem, což se málo ví, bude, že po ukončení těchto řízení budou přímo katastrálním úřadům oznámeny kulturní památky a již v katastru nemovitostí bude patrno, že se jedná o památku."

Vedle daňových úlev pro památky je hlavní změnou posílení pravomoci krajů a obcí, které nyní mohou vyhlašovat vlastní kulturní památky. Ty ale státem chráněny nebudou. Odborníci kritizují především decentralizaci památkové ochrany. Někdejší ministr kultury, sociálně demokratický poslanec Vítězslav Jandák ale soudí, že tato změna neřeší dvojkolejnost památkové péče:

"Musí být jedna instituce, která řekne, co se s tou památkou bude dělat, jak se ta památka bude opravovat, zda se bude udržovat, zda zůstane památkou. A to bude jedna instituce, a to bude partner města, obce, kraje."

Poslanec Jandák pokládá za nutné zřídit Památkové úřady přímo v krajích, kde je dostatek odborníků, kteří o památkové péči toho kterého objektu rozhodnou.

Nový zákon zvyšuje počet druhů postihů za špatnou péči o památky. Plánuje zavést nové kategorie památek, více se věnovat památkám UNESCO a během deseti let přehodnotit celý seznam nemovitých památek. Zavádí daňové úlevy pro majitele památkově chráněných domů, pokud budou svá stavení sami opravovat. Zákon také osvobozuje všechny kulturní památky od daně z nemovitosti.

Ministr kultury Václav Jehlička by chtěl nový památkový zákon po schválení vládou předložit parlamentu do 31. března 2009.