Nový silniční zákon zatím mnozí řidiči nedodržují

Od prvního ledna mělo být na českých silnicích mnohé jinak. Začal totiž platit nový zákon o provozu na pozemních komunikacích. Mnozí řidiči však nová pravidla zatím ignorují, nebo je neznají. Podrobněji informuje Zdeňka Kuchyňová.

Pozměněná pravidla silničního provozu například od Nového roku více chrání pěší před automobilisty, ale většina lidí si zákon vykládá špatně. Podle předvánočního průzkumu agentury Sofres-factum se více než polovina dotázaných mylně domnívá, že má na přechodech absolutní přednost. Málokdo přitom tuší, že chodec nesmí na přechod vstoupit tak, že by auto už nedokázalo bezpečně zastavit. Není to jediná nejasnost, která zákon provází. V pražských ulicích jezdila prvního ledna běžně auta bez rozsvícených světel, ačkoliv se to v zimních měsících nesmí. Malé děti neseděly v sedačkách, řidiči nezřídka za jízdy telefonovali, což je zakázáno po celý rok. Novelizován byl také zákon o přestupcích, který mimo jiné považuje za závažný přestupek překročení rychlosti v obci o 30 a mimo obec o 50 kilometrů v hodině. Kdo se více než 2krát ročně dopustí závažného přestupku, může přijít o řidičský průkaz na půl roku. A jak reagují na občasné porušování zákonů policisté? Zatím se k hříšníkům chovají shovívavě. Z počátku budou používat spíše domluvy.

Nové zákony však neznamenají jen změny pro řidiče a chodce, ale jejich platností začíná rozsáhlý převod celé správní agendy z policie na okresní úřady, jak potvrzuje Evžen Prediger z Ministerstva dopravy a spojů. Od ledna tak vše, co se týče řidičských průkazů a přestupků občané vyřizují na okresních úřadech a v červenci tomu tak bude i pokud půjde o vozidla.

Podle názoru mnohých odborníků však tak rozsáhlé změně dopravních předpisů chyběla vysvětlovací kampaň, jak je to ve světě běžné. Tento názor uvedl například prezident Dopravní akademie Robert Kotál. Naproti tomu Karel Pospíšil z Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu poznamenal, že zákon byl definitivně schválen parlamentem jen pár týdnů před jeho účiností. Na změnu pravidel tak upozorňovala pouze média, informační kampaň má vrcholit až v průběhu ledna.