Nový zákon o nájemném

P.Mertlik

Některé dopady současné bytové politiky vzbuzují nevoli občanů. Byty jsou v některých lukrativních oblastech nepřiměřeně drahé a zejí prázdnotou, jinde je jich naopak fyzický nedostatek. Každoročně rostoucí nájemné způsobuje mnohdy nepříznivé dopady na sociálně slabší vrstvy obyvatel, staré lidi závislé na důchodu, nebo naopak mladé rodiny. Černý trh s byty situaci jen komplikuje. Středeční jednání vlády řešilo jeden z problémů z této oblasti: deregulaci nájemného. Více informací má Vilém Faltýnek

P.Mertlik
Nejprve několi údajů. nájemné se v ČR reguluje přes 70 let. Loni v lednu se zástupci zainteresovaných ministerstev dohodli, že počínaje rokem 2002 budou ceny nájemného liberalizovány. Podle posledních údajů je v České republice 3 miliony 730 tisíc bytů, z nichž téměř polovina je v soukromém vlastnictví, menší část, asi 30 procent pronajímá stát a necelá dvě procenta jsou byty družstevní. Jen zhruba 1 procento bytů má dnes volné nájemné. Místopředseda vlády Pavel Mertlík považuje úpravu za nezbytnou:

"V řadě lokalit díky té dosavadní centrálně plánovačské a každoročním nárůstům s tím spojeným úroveň to nájemného v regulovaném sektoru je poměrně vysoká a v nejbližším okolí koexistují byty s jiným typem vlastnických vztahů, to znamená byty v soukromém vlastnictví a nebo byty družstevně vlastněné, kde ty příspěvky na obnovu a údržbu bytů jsou výrazně nižší než to dnes vybírané nájemné a obce jsou schopny z toho nájemného část prostředků přerozdělovat třeba pro místní úpravy okolí domů, ale nejenom toho bezprostředního, často i pro dost rozsáhlé investice a podobně."

Od příštího roku se budou majitelé bytů moci dohadovat přímo s nájemníky. Nájemné budou moci zvýšit maximálně na úroveň, která je v daném regionu obvyklá. Pokud by na ni však zákazník, tedy nájemce nepřistoupil, bude situaci řešit smírčí komise, která ohlídá, aby cena nebyla zvyšována o víc než deset procent ročně.K tomu Pavel Mertlík uvedl:

"V konkrétních lokalitách mohou prudce stoupnout nájmy, v krátké době, ale bude to pouze na těch nejatraktivnějších místech, naopak jinde vzhledem k nedostatku poptávky ty pohyby mohou být obrácené. Ale změny by neměly být nijak dramatické a měly by být sociálně akceptovatelné bez zavádění nějakých dalších speciálních dávek nebo jiných opatření nad rámec těch forem sociální podpory, které dnes existují a jsou běžně využívány."

Vlastníci domů návrhem zákona příliš nadšeni nejsou.

"Nájemník nemá vůbec žádné povinnosti. Když se se mnou nedohodne vůbec na ničem, ani na deseti procentech, nic se neděje,"

stěžuje si za Sdružení majitelů domů Robert Axamit. Majitelé se však mohou obrátit na smírčí komisi, s jejichž zřízením při okresních úřadech zákon počítá, nebo jít k soudu.