Nový zákoník práce se podnikatelům nelíbí

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Až nečekaně mnoho potíží přináší příprava nové zákonné normy, která upravuje základní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli - zákoníku práce. Podnikatelé totiž vznesli mnoho výhrad k předloze, která vzniká už dvanáct let. Co to způsobilo a proč vůbec bylo třeba nový zákoník práce připravit? Tuto otázku položil Josef Kubeczka předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů Milanu Štěchovi.

 Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch, foto: Zdeněk Vališ
"Nový zákoník práce je nutno přijmout od doby, co byla přijata naše Ústava v roce 1993, protože Ústava říká, že se může všechno to, co zákon nezakazuje, a zákoník práce říká, že se může pouze to, co zákon povoluje. Vždy byla shoda mezi vládou, zaměstnavateli a odbory, že to bude jednotný, úplný, samostatný, tudíž kodex práce, že se tam dostanou ještě ty normy, které stojí mimo. To proto, že Ústava také říká, že se mají povinnosti stanovovat toliko zákony, a ne podzákonnými normami. Právě kvůli zapracovávání podzákonných norem do zákoníku práce je ten nový malinko širší než byl doposud, ale kdyby se všechny ty normy poskládaly vedle sebe, tak z tohoto pohledu je jednodušší a užší."

Výhrady zaměstnavatelů vůči novému zákoníku práce odmítá nejen největší odborová centrála, tedy Českomoravská konfederace odborových svazů, ale i Asociace samostatných odborů. Její předseda Bohumír Dufek vidí tři důvody, proč mají zaměstnavatelé k chystanému zákoníku práce výhrady.

"První důvod je honba za ziskem a maximalizace zisku v českých firmách. Dále je to ponížení práv zaměstnanců, které podnikatelé zaměstnávají. Řeknu zcela otevřeně, že je chtějí dostat do ještě většího područí než je mají. Třetí důvod je v tom, že se jim nelíbí postavení odborů v České republice. Já bych řekl, že jsme byli a jsme velice tolerantní. Divím se, že jim vadí například kontrola bezpečné práce, protože každý solidní podnikatel by měl mít na paměti, že je třeba chránit zdraví zaměstnanců."

Jste zástupce části zaměstnanců. V čem vidíte největší přínos nového zákoníku práce právě pro zaměstnance?

"Já si myslím, že je to v tom, že to, co zákoník práce nebude zakazovat, bude dovolovat, a my budeme mít větší prostor, abychom některém věci smluvně sjednali v kolektivních smlouvách. Samozřejmě, jak už jste řekl, já hovořím za zaměstnance, kteří jsou odborově organizováni. Ostatní zaměstnanci by se měli připravit na to, že budou muset své zájmy hájit sami."

Je to tedy taková mírná agitace pro vstup do odborů...

"Ne, není. Já to říkám z toho důvodu, aby si zaměstnavatelé uvědomili, že když nebudou mít odborové organizace v podnicích, budou muset všechny tyto věci projednávat individuálně se zaměstnanci, a jsem zvědav, jestli jim na to zbude čas."

Kabinet měl nový zákoník práce projednat tuto středu, ale po dohodě lídrů stran vládní koalice tak učiní až za dva týdny. V pondělí totiž premiér Jiří Paroubek dostal dopis, v němž ho zaměstnavatelé žádají o přepracování předlohy. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu průmyslu a dopravy premiéra žádají, aby vrátil přípravu zásadního zákona na začátek legislativního procesu nebo alespoň do Legislativní rady vlády k řádnému projednání. Vedle toho požádala premiéra dopisem o přepracování návrhu i Hospodářská komora.