Obnovitelné jádro - utopie nebo realita?

Foto: Evropská komise

Může být uran obnovitelný zdroj? Experti soudí, že nikoliv, ministr životního prostředí Pavel Drobil však hodlá na říjnovém setkání ministrů životního prostředí evropské sedmadvacítky navrhnout, aby se jaderná energie zařadila do kategorie obnovitelných zdrojů energie. A má přitom podporu premiéra Petra Nečase a ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka.

Foto: Evropská komise
"Evropská unie by měla přehodnotit svůj vztah k jádru. Bez toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný zdroj, nemáme šanci splnit 20procentní cíl podílu těchto zdrojů na výrobě elektrické energie, který si Evropa vytyčila,"řekl minulý týden deníku Hospodářské noviny ministr životního prostředí Pavel Drobil. Evropa se zavázala tuto hranici splnit do roku 2020. Českému rozhlasu pak ministr Drobil vysvětlil, jak ho napadlo, že by jaderná energie mohla být zahrnuta mezi obnovitelné zdroje:

Pavel Drobil
"Já se dlouhodobě netajím tím, že si myslím, že bez jaderné energetiky v České republice dlouhodobě nevystačíme, pokud se týče naší energetické nezávislosti, soběstačnosti, bezpečnosti. Když se podívám na to, jaké například obnovitelné zdroje v rámci energetického mixu můžeme efektivně používat, když se podívám na ty fatální záležitosti, které teď zrovna na vládě zažíváme při řešení problémů fotovoltaiky, tak mi z toho čím dál tím více vychází, že jaderná energetika by měla mít v České republice skutečně do budoucna zelenou, měla by být velmi silně podporována. V rozhovoru pro Hospodářské noviny jsem řekl, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli energetiku z jádra neoznačit za čistou, chcete-li obnovitelný zdroj, protože si myslím, že jinak velmi obtížně budeme plnit naše mezinárodní závazky, pokud se týče Agendy 2020 nebo návrhu Evropské komise, aby skutečně to snížení emisí CO2 nebylo o 20 ale o 30 procent do roku 2020. Pak si myslím, že máme velký problém jako Česká republika to plnit bez toho, aniž bychom podvázali ekonomický růst, konkurenceschopnost našich firem. Anebo bez toho, aniž bychom velmi masivně nedotovali obnovitelné zdroje, ovšem způsobem, který může vést k problémům, které máme dnes, to znamená k dramatickým nárůstům ceny elektrické energie. A já v tom nejsem originální. To už přece byla snaha vlády Mirka Topolánka, a pokud vím, tak nebyla úplně oslyšena na úrovni Evropské unie, a pokud vím a pokud jsem byl informován našimi kolegy, tak je to jedna z věcí, o které se vážně diskutuje ve výboru pro průmysl, vědu, výzkum a energetiku Evropského parlamentu. Takže si nemyslím, že jsem tak úplně mimo realitu."

Hospodářské noviny připomněly, že Evropská komise už v roce 2007 založila platformu pro jadernou energetiku a její šéf José Barroso tehdy naznačil, že jádro by mohlo být součástí čistší evropské energetiky po roce 2020. Mezi členskými státy EU ovšem pohled na atomovou energii není jednoznačný. Zatímco například Rakušané jsou proti, německá vláda nedávno rozhodla, že prodlouží životnost tamních jaderných zařízení.

Bedřich Moldan
Ředitel Centra pro otázky životního prostředí Bedřich Moldan v rozhlasové debatě ministru Drobilovi zřetelně oponoval:

"Já jsem přesvědčen o tom, že to je několik věcí, které tady trošku dáváme dohromady a není to po mém soudu správné. především je otázka, jestli je opravdu jaderná energie čistá energie, co rozumíme tím slovem čistá. Každopádně se jaderná energie jistě započítává do těch málouhlíkatých nebo bezuhlíkatých zdrojů. Úplně bezuhlíkaté to není, ale rozhodně nízkouhlíkové to je. Takže potud myslím tady shoda rozhodně existuje. Co se týče ovšem toho přímo zařazení mezi obnovitelné zdroje, tak tam si myslím, žer ta snaha není na místě, protože obnovitelné zdroje jsou zcela jasně definovány už dlouhou dobu. Definuje je několik směrnic Evropské unie, pokud hovoříme o Evropské unii. Definuje je Mezinárodní agentura pro energii, což je OECD záležitost. Tam ty definice jsou jasné a nedovedu si představit, že by se definice, které dnes platí už několik let, možná víc než deset let staré, kvůli tomu měnily. S tím také souvisí náš závazek, který zmínil pan ministr Drobil, konkrétně náš podíl na závazku Evropské unie do roku 2020 zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 procent. My tam především nemáme 20 procent, my tam máme 13 procent, a ještě, když se to všelijak spočítá, ono tak s tím počítáním to není úplně jednoduché, musíme počítat zdroje, užití, různé transformace a podobně, takže já jsem byl svědkem toho, kdy vláda před nějakou dobou, asi to je 2 roky, tohleto počítala a ten závazek byl jasně potvrzen. Takže já si myslím, že ten závazek splnit pro Českou republiku, to znamená v rámci toho, jak to říkáme evropskou řečí 'sdílení břemene', je zcela reálné, aniž by se do toho započítávala jaderná energie."

Foto: Evropská komise
Ekolog a senátor Bedřich Moldan, který za Českou republiku vyjednával přístupové podmínky k Evropské unii v oblasti životního prostředí, se domnívá, že šance na úspěch návrhu ministra životního prostředí Pavla Drobila na zařazení jaderné energie do kategorie obnovitelných zdrojů energie je nulová. "Navíc to není dobrý nápad. Uran potřebný pro výrobu jaderné energie není obnovitelný zdroj," upozornil Bedřich Moldan. Také české zákony říkají, že definici obnovitelného zdroje plní jen ten, který má buď sám, nebo za přispění člověka schopnost se sám obnovovat. Zelení jsou k nápadu ministra Drobila ještě kritičtější. Jejich šéf Ondřej Liška soudí, že je to skvělý nápad, jak se zesměšnit.