Od května 2011 budou smět půdu nakupovat i cizinci

Vláda ve středu rozhodla o tom, že po 7 letech od vstupu naší země do Evropské unie bude možné prodávat půdu zahraničním zájemcům. V květnu 2011 skončí totiž ochranná lhůta stanovená v přístupových jednáních a musí se proto s předstihem připravit legislativa, která například zabrání spekulacím s půdou.

O možnosti prodávat půdu cizincům rozhoduje tzv. devizový zákon, jehož novelu vláda schválila. Zákaz prodeje si vyjednalo Česko při vstupu do Evropské unie a dosud tak cizinci zemědělskou půdu kupovat nesmějí.

"V květnu roku 2011 doběhne přechodné období, na základě kterého měla Česká republika po vstupu do Evropské unie výjimku pro nabývání nemovitostí včetně půdy občany členských zemí Evropské unie, to znamená že vláda na to musela zareagovat legislativně novelou devizového zákona, kde bylo zrušeno omezení nabývat nemovitosti včetně půdy,"

řekl po jednání kabinetu premiér Petr Nečas.

Sousední Slovensko, ale také Maďarsko na rozdíl od Česka letos na jaře zažádaly Brusel o prodloužení moratoria. Chtějí tak zabránit spekulativním nákupům půdy v situaci, kdy ceny půdy i podmínky hospodaření zemědělců v jejich zemích i západních státech Evropské unie zůstávají nadále výrazně rozdílné.

Ivan Fuksa,  foto: ČTK
Ministr zemědělství Ivan Fuksa Českému rozhlasu řekl, že se neobává hromadného rozprodeje - stát vlastní jen 7 procent z celkové rozlohy zemědělské půdy u nás - zbytek je v soukromých rukách:

"Já jsem požadoval, aby k této novele devizového zákona byl ještě zapracován úkol pro ministra zemědělství, aby upravil zákon o prodeji státní půdy a další související zákony, aby i na ten zbytek, těch sedm procent pozemků státu platila povinnost obdobná jako ve starých členských zemích Evropské unie, že pozemek si smí koupit cizinec jedině tehdy, jestliže v předchozích třech letech na těch polích aktivně hospodařil."

Petr Nečas,  foto: ČTK
Premiér Nečas potvrdil tento záměr. Do konce ledna musí ministr novelizovat související zákony o státní půdě a o Pozemkovém fondu.

"Obsahem těcho novel bude, že ten kdo hospodaří na státní půdě bude mít přednostní právo si tuto státní půdu koupit. V případě občana jiné země než České republiky bude podmínka 36 měsíců tuto půdu obdělávat, aby se tady zamezilo spekulacím,"

uvedl Nečas. Prezident Agrární komory Jan Veleba řekl, že v situaci, kdy se vláda rozhodla nebojovat za další prodloužení, je plánovaná změna zákonů jediným způsobem, jak se vyhnout rizikům.