Odhalila skrytá kamera korupci?

0:00
/
0:00

Eva Klimovičová, dlouholetá spolupracovnice a bývalá poradkyně ministra zdravotnictví Davida Ratha, je zřejmě hlavní aktérkou aféry, kterou se zabývá protikorupční policie. Z nabádání k poskytnutí úplatku ji má usvědčit videozáznam pořízen skrytou kamerou.

Eva Klimovičová čelí podezření, že od pracovníka farmaceutické firmy Pfizer chtěla, aby investoval milionové částky do reklamy v časopise České lékařské komory Tempus Medicorum. Za to mu údajně slíbila schůzku s tehdejším šéfem komory Davidem Rathem. Schůzka se konala v době, kdy kategorizační komise ministerstva rozhodovala o tom, jaké léky budou hrazeny z veřejného pojištění, a Rath byl členem této komise.

"Ten rozhovor byl dlouhý a moje věty, které jsem mohla říct různě, jsou postaveny tak, aby to budilo dojem, že jsme se zabývali možností korupce," řekla Klimovičová, která také potvrdila, že zmíněný rozhovor vedla s pracovníkem farmaceutické firmy Pfizer: "Neoficiálně jsem už se zástupci společnosti jednala. Pro ně je to velmi závažná záležitost. Uvědomte si, že v jejich sídle někdo namontoval skrytou kameru."

Eva Klimovičová již dříve veškerá obvinění odmítla a uvedla, že firma Pfizer žádnou výhodu nezískala. Je ale s podivem, že ji ani tak netrápí korupční charakter natočeného rozhovoru, jako fakt, že byla snímána skrytou kamerou. Ministr zdravotnictví David Rath se od své bývalé poradkyně distancoval. Učinil tak pro případ, že by se potvrdilo podezření na její korupční chování: "Mě doslova šokovalo, že je možné, aby z těch desítek lidí, kteří se kolem vás pohybují v nejrůznějších pozicích, někteří mohli vystupovat tímto způsobem."

Jak řekla viceprezidentka České lékařské komory Helena Fousková, dohoda mezi komorou a Evou Klimovičovou o vydávání odborného časopisu je pro lékařskou stavovskou organizaci značně nevýhodná: "Smlouva, která byla původně schválena a odsouhlasena představenstvem, se postupem času přeměnila. Původní znění znamenalo, že Česká lékařská komora se bude s doktorkou Klimovičovou o případný zisk z reklam dělit. To se v poslední smlouvě, která je platná od 1. ledna 2004, změnilo tak, že veškerý zisk, který doktorka Klimovičová má z těchto smluv, je určen pouze jí."

Neobvyklá je ale i celá smlouva mezi Českou lékařskou komorou a doktorkou Klimovičovou.

"Jsou tam některé záležitosti, které nejsou pro komoru vyvážené. Je tam například, že paní doktorka si pronajímá pro redakci toho svého časopisu kancelářské prostory u České lékařské komory, tedy v prostorách, které vlastníme, za 250 korun českých měsíčně, což si myslím, že není cena minimálně obvyklá."

Viceprezidentka České lékařské komory Helena Fousková proto nechá příslušné smlouvy prověřit.