Odškodnění začalo

Koncentrační tábor Terezín, foto: CzechTourism

Padesát šest let, více než půl století trvalo, než se české oběti nacismu dočkaly alespoň částečného odškodnění za prožité utrpení. Nadace německé vlády a německých podniků pro odškodnění převedla do České republiky první splátku 56 milionů marek. Ministerstvo zahraničí v úterý oznámilo, že vyplácení prvních záloh právě začalo.

Koncentrační tábor Terezín,  foto: CzechTourism
Nejpozději do pátku obdrží tři čtvrtiny přiznané částky odškodnění zatím deset tisíc Čechů, kteří prošli za druhé světové války nacistickými koncentračními tábory nebo byli nasazeni na nucené práce. Ministr zahraničí Jan Kavan označil tento fakt za vskutku historický a zdůraznil přitom, že čeští občané jsou mezi prvními na světě, kterým se dostane tohoto zadostiučinění.

Význam dnešního dne ale doléhá na všechny, pro které Mnichovem 1938 začala tragédie druhé světové války. Tato chvíle budiž tedy i vzpomínkou na ty, kteří se tohoto gesta bohužel nedožili.

Bývalí vězni koncentračních táborů dostanou odškodné ve výši 15 tisíc marek, asi 255 tisíc korun a nuceně nasazení pět tisíc marek, respektive 85 tisíc korun. Celkem zatím požádalo o odškodnění více než 80 tisíc občanů. Právo na ně mají i pozůstalí těch bývalých vězňů a nuceně nasazených, kteří zemřeli po 15. únoru 1999, kdy byla zahájena jednání o odškodnění. Vyjednavač ministerstva zahraničí Jan Sechter vysvětlil, podle jakého klíče bylo vybráni žadatelé ve chvíli, kdy německá strana oznámila, že je připravena odškodnit v první vlně deset tisíc lidí.

"Zařadili jsme do této skupiny všechny vězně koncentračních táborů, přesně 2434 osob a do těch deseti tisíc jsme potom zařadili 7566 nejstarších občanů, kteří mají v pořádku dobře zdokumentované žádosti a datem narození byl přibližně červen 1922 a níže. Provedli jsme to technicky velice rychle s vědomím, že budeme moci v relativně velice krátké době zaslat německé nadaci již nelimitovaný počet schválených žádostí."

Poslední termín pro podání žádosti o odškodnění je zatím 11.srpen. Očekává se ale, že němečtí poslanci prodlouží tento termín až do konce letošního roku. Počet žadatelů z České republiky se tak může zvýšit až na sto tisíc. Jan Sechter zároveň připomněl, že česko-německá jednání o odškodnění dál pokračují. Němečtí zákonodárci totiž v zákoně o odškodnění přímo nezohlednili třeba ty občany, kteří prošli německými a protektorátními věznicemi jako političtí vězni. Podle Sechtera se ale česká strana pohybuje v celkovém dojednaném limitu pro odškodnění, který činí 423 milionů marek, takže existuje možnost finančního příspěvku i pro další oběti nacismu.

"Od března Česko-německý fond budoucnosti vyhlásil otevírací doložku, která je právě určena jako možnost registrovat se i pro jiné oběti nacistického bezpráví. A zejména tato skupina bude z přebytku do těch 423 milionů - který my nemusíme lidem vyplatit, ale můžeme vyplatit - odškodněna."

Také předseda Sdružení politických vězňů Oldřich Stránský věří, že další česko-německá jednání udělají v této záležitosti jasno.

"My si myslíme, že se nám podaří v nejbližší době, aby se ty věci vyjasnily a aby všichni tito lidé se dostali na úroveň těch, kteří budou odškodněni jako oběti koncentračních táborů."

Jan Kavan,  foto: Kristýna Maková

V určité nejistotě zatím žije asi deset až patnáct tisíc žadatelů, kteří očekávají odškodnění z rakouské strany. Vídeň dosud žádné peníze nevyplatila. Podle ministra zahraničí Jana Kavana nemá dosud Rakousko záruky pro právní smír.

"Důvodem jsou dvě nezamítnuté žaloby u amerických soudů, takže do té doby nemůže Rakousko vyhlásit právní smír, který vyhlásil Spolkový parlament."

Ministr Kavan ale uvedl, že pokud by se celá záležitost měla protahovat a komplikovat, je česká vláda připravena sama vyplatit zálohy na odškodnění občanům starším osmdesáti let.