Ostrava kvůli ovzduší zažaluje stát

Foto: Evropská komise

Město Ostrava bude žalovat stát. Ten podle magistrátu není schopen zabránit znečišťování ovzduší a efektivně pomoci regionu s řešením tíživého problému. Ministerstvo životního prostředí ale tvrdí, že dělá co může.

Právě měsíc je ve funkci ministryně životního prostředí Rut Bízková. Když se funkce ujala, mluvila o čtyřech prioritách svého úřadování: "První priorita ta hlavní, je kvalita ovzduší v České republice. Nástrojem pro to je zrychlení čerpání peněz z operačního programu Životní prostředí."

Rut Bízková,  foto: ČTK
Ostravský magistrát se přesto rozhodl právě za úřadování Bízkové žalovat stát kvůli ovzduší. Na území města jsou totiž opakovaně a dlouhodobě překračovány stanovené limity pro emise polétavého prachu, ale i emisní limity pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a přízemní ozón. Město si od žaloby slibuje, že stát donutí ke konkrétním krokům, které povedou ke zlepšení situace. Je to totiž odpovědnost státu a městu už po čtyřech letech jednání, čekání a slibů došla trpělivost, říká primátor Petr Kajnar:

"Já si skutečně myslím, že vláda má povinnost tohle řešit a skutečně se domnívám, že k tomu v posledních čtyřech letech přistoupila docela vlažně, takže vlastně nevyřešila téměř nic."

Žalovanými představiteli státu mají být vláda, ministerstvo dopravy a resort životního prostředí. Zatímco vládní mluvčí věc odmítl komentovat, jeho kolega z ministerstva dopravy Karel Hanzelka si položil otázku, proč se nikoli nová situace řeší takto vyhroceně právě krátce před volbami do Poslanecké sněmovny a několik měsíců před volbami komunálními. A souvislost s blížícími se volbami spatřila v avizované žalobě také mluvčí resortu životního prostředí Jarmila Krebsová.

Její šéfka, ministryně Bízková, byla však později v České televizi o něco mírnější a vysvětila, jak si rozhodnutí magistrátu vysvětluje ona: "Chápu ji jako v době, kdy se objevují jiná témata, a samozřejmě ta témata budou znamenat také nárok na peníze, tak je to připomínka toho, že i ovzduší potřebuje své peníze."

Foto: Evropská komise
Přesto se vůči obsahu žaloby ministryně ohradila: "Já jsem se sešla jak s panem primátorem Kajnarem, tak s krajem, asi před dvěma týdny. Byl nás takový okruh lidí a dohodli jsme se, že se dohodneme. Že budeme společně pracovat, my jsme začali společně pracovat a to, co v té žalobě je, pokud je mi tedy znám celý obsah žaloby, tak jsou věci, které už děláme."

Rut Bízková, která byla před nástupem do funkce náměstkyní ministra, dále řekla, že se tématu ovzduší v Ostravě a okolí intenzivně věnuje už přes rok. A vrátila míček na druhou stranu:

"Nevím, k čemu donutí stát, když my ty už věci děláme. A nejsou to jenom věci naše. To není pouze věc státu. To je také věc kraje, jeho kompetencí, a také ale města Ostrava. Protože část těch opatření, o kterých, pokud vím, se tam píše, tak vlastně musí udělat Ostrava sama. Ostravská aglomerace je velmi problematická. Protože ona má velký průmysl, má stále větší dopravu, a má znečištění z malých zdrojů. Čím topí lidé – to ovládá Ostrava sama. Jaká je doprava, to ovládá Ostrava sama, plus případně ministerstvo dopravy."