Otazníky kolem volného pobybu pracovních sil

Jednání o vstupu České republiky do Evropské unie a takzvaná přechodná období jsou na pořadu dne. Podle Evropského komisaře pro rozšíření Güntera Verheugena Evropská komise zřejmě navrhne členským státům, aby požadovaly na kandidátských zemích přechodné období v otázce zaměstnávání jejich pracovníků v EU. Verheugen to řekl v pondělí. V ten den také začalo v Karlových Varech dvoudenní mezinárodní sympozium na téma "Volný pohyb pracovních sil po rozšíření EU na východ". Více informací připravil Vilém Faltýnek.

V karlovarském hotelu Thermal se sešli zástupci příhraničních regionů Německa a České republiky, aby jednali o přípravě na vstup České republiky do Evropsklé unie. Podle kolegyně Dagmar Keberlové, která se sympozia zúčastnila, vyvracejí obavy některých politiků kandidátských zemí ze zamezení volného pohybu pracovníků zkušenosti Španělských účastníků sympozia. Tato země byla vystavena podobnému problému před několika lety.

"Také Španělsko a Portugalsko se setkaly s tím, že po vstupu byly vystaveny přechodným obdobím. Tato přechodná období byla nakonec zkrácena, protože se ukázalo, že vlastně ty rozdíly nebyly tak velké a srovnaly se nakonec dřív, než země EU předpokládaly."

V současné době je ve hře pět variant a není dosud jisté, pro kterou z nich se Evropská unie rozhodne.

"Je to pět variant, které se pohybují od extrému úplné volnosti pohybu pracovních sil až po úplný zákaz na delší dobu. Hovořilo se zde o sedmi letech. Další tři varianty jsou různé flexibilní varianty, které se mohou spolu koordinovat, v podstatě by se jednalo o rozlišení podle regionu a podle profesí."

Podle zástupce hornofrancké Řemeslnické komory Horsta Eggerse by zvažovaná přechodná opatření měla být diferencovaná v závislosti na oborech. Třeba ve strojírenství, ocelářství a informačních technologiích, kde převládá nedostatek odborníků, by mohla platit okamžitá volnost. Naopak ve stavebnictví je třeba střednědobé přechodné ustanovení.