Panna Marie Svatohorská má skříň plnou šatiček

Panna Marie Svatohorská, foto: Ondřej Tomšů

Za šatník, jaký má soška Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami, by se nemusela stydět žádná žena. Podle legendy sošku Panny Marie Svatohorské vyřezal z hruškového dřeva sám arcibiskup Arnošt z Pardubic v polovině 14. století. Svatá Hora se stala jedním z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě a je jednou z nejcennějších staveb českého raného baroka. Nad Příbramí se tyčí už víc než 300 let.

Svatá Hora | Foto: Ondřej Tomšů,  Radio Prague International
Počátky Svaté Hory sahají do 13. století, kdy tu podle pověsti byla postavena kaplička rytířem z rodu Malovců, kterého přepadli lupiči.

"V okamžiku, kdy mu šlo o život, tak se modlil k Panně Marii. Slíbil jí, když ho zachrání, že jí tu postaví kapličku a bude ji uctívat. A teď se nám prameny trochu liší. Jeden hovoří o tom, že ti lupiči byli oslněni velkým světlem, a Malovec se schoval ve větvích velkého dubu. Jiné prameny říkají, že ho strom nějakým způsobem schoval," uvedl páter David Horáček z řádu redemptoristů. On sám se spíše přiklání k chvilkovému oslepnutí lupičů a to vzhledem k prvnímu velkému zázraku, který se na Svaté Hoře stal.

"To bylo v roce 1632, kdy tady byl ze slepoty po více než 19 letech uzdraven Jan Procházka z Nymburka. Několik dní po sobě měl sen, ve kterém byl zván na Svatou Horu. Vydal se na pěší pouť se svým desetiletým vnukem. Doputovali do kapličky, kterou tu kdysi dávno vystavěl rytíř Malovec. A skutečně po několika dnech modliteb se mu zrak vrátil. I lékařsky bylo v té době potvrzeno jako zázračné uzdravení."

Zastřešené schodiště vede ze Svaté Hory až do Příbrami

Když sem začaly proudit velké davy lidí, tak byli na Svatou Horu pozváni jezuité z nedaleké Březnice. Oslovili italského stavitele Carla Luraga, který navrhl podobu Svaté Hory.

Zdejší chrám stojí na terase a je obklopený ambity. Lunetové obrazy přibližují historii, další fresky pak znázorňují zázraky, o kterých se vede kniha, ve které je na 4,5 tisíce událostí.

Na výzdobě Svaté Hory, která byla loni nově zrekonstruována, se podílela řada řemeslníků a řezbářů, mimo jiné malíř Petr Brandl a sochař Jan Brokoff. Zdejší vstupní portály patří k tomu nejlepšímu, co v této době bylo v Čechách vybudováno. Opravdovou lahůdkou je pak zastřešené schodiště, které vede z chrámu až do Příbrami.

Panenka Marie má plnou skříň šatiček

Lidé se na Svaté Hoře modlí k Panně Marii, kterou farář sundává při každé mši.

"Pod šatičkami je takový škrobený korpus, takže to vypadá, že je soška široká. Ale když nahlédnete pod ten korpus, tak zjistíte, že to je hubeňoučká soška. Korunky dostala 22. 6. v roce 1732. Od té doby se slaví slavnost korunovace, kdy je s milostnou soškou pořádán průvod po Svaté Hoře. Na korunkách jsou papežské znaky a datum. Když se soška převléká, tak korunky musíme sundat, aby nedošlo k nějakému poškození. Na noc tu sošku zamykáme do trezoru."

Oltář, ve kterém soška stojí, je vyrobený z příbramského stříbra. Soška Panny Marie má podobně jako Pražské Jezulátko, bohatý šatník. Skříň už skoro nestačí.

"Víte, co je nejtěžší? Vybrat ty šatičky, do kterých se má soška obléct. Teď v postní době je ve fialových šatech, ale těch má asi osm. Může se převlékat prakticky každý den. Máme tu třeba šaty, které osobně ušil a věnoval náš bývalý varhaník Pavel Šmolík. Dnes už hraje v Plzni v katedrále. Tyhle šatičky ušil u příležitosti své svatby tady u nás," dodal páter David Horáček.

Ty nejvzácnější šatičky jsou v expozici. Jedny darovala například hraběnka Eleonora z Mantovy, další šila dcera Marie Terezie.

10
49.788527000000
14.292824000000
default
49.788527000000
14.292824000000