Peníze půjdou i na válečný hrob v Arisaigu. Čeští krajané se sešli ve Skotsku

Den Čechů žijících v zahraničí 2024

Češi, kteří žijí ve Skotsku, se sešli u příležitosti významného dne pro Čechy v zahraničí, aby zhodnotili uplynulý rok. Mnozí přispěli i finančně. Z vybraných peněz se bude částečně financovat rozšíření a údržba válečného hrobu a památníku v Arisaigu.

Arisaig leží na západním pobřeží Skotska. Během 2. světové války tu prošlo výcvikem 259 československých parašutistů. K jejich odvážným akcím patřila Operace Anthropoid, kdy Jan Kubiš a Jozef Gabčík provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Budou tu i jména mužů, kteří se dožili konce války

Foto: Vera Muzikova,  Česká komunita ve Skotsku

Na památku všech bojovníků byl v roce 2009 odhalen v Arisaigu pomník. Vznikl z iniciativy tehdejšího honorárního konzula České republiky v Edinburghu Paula Millara. Významně se na něm podíleli akademický sochař Josef Vajce i Martin Matějíček, předseda Společnosti přátel Skotska. Pomník tvoří ho stylizovaný padák po přistání. Je vytvořený z české žuly, která odolává místním povětrnostním podmínkám.

Centrální pylon pomníku byl později doplněn dalšími kameny, které obsahují jak seznam jednotlivých výsadků, tak i jména parašutistů, kteří položili své životy v boji za svobodné Československo. Tím se stal pomník v roce 2011 podle českého právního řádu válečným hrobem.

Skupina lidí kolem armádního historika Eduarda Stehlíka, kteří stáli kdysi u původní myšlenky projektu památníku, se rozhodla provést generální opravu a zároveň ho doplnit čtveřicí kamenů se jmény dalších 188 mužů, kteří náročný výcvik ve Skotsku absolvovali, prošli boji, a měli to štěstí, že se konce 2. světové války dožili.

O projekt Pamětníci ve Skotsku projevila zájem organizace Post Bellum

Honorární konzulka Veronika Macleod | Foto: Richard Ježek,  Česká komunita ve Skotsku

Honorární konzulka Veronika Macleod představila na setkání krajanů nový web, kde jsou mimo jiné představeni Češi, kteří jsou významným způsobem propojení na Skotsko. Jsou zde také informace o aktivitách České školy a jejích projektech. K těm nejzajímavějším patří projekt 'Pamětníci ve Skotsku'. Projevila o něj zájem i česká organizace Post Bellum (Paměť národa), která shromažďuje výpovědi pamětníků.

Zaujal je například příběh Franka Mutla, za kterým přišly tři děti a jeho životní osudy zpracovaly formou prezentace. Frank Mutl emigroval v roce 1968 přes Jugoslávii a Itálii do USA. Stavěl lodě v Kalifornii, pracoval v médiích. Dnes žije ve Skotsku.

Na setkání krajanů přijel s rodinou z Manchesteru i generální konzul Ivo Losman. Zdůraznil, jak je důležité a záslužné udržovat český jazyk v českých či smíšených rodinách žijících ve Skotsku. Zde jsou české školy a kluby ve městech Edinburgh, Glasgow, Dundee, Inverness a Aberdeen.

Foto: Richard Ježek,  Česká komunita ve Skotsku
Autoři: Zdeňka Kuchyňová , Veronika Macleod
klíčové slovo:
spustit audio