Penzijní reforma zatím stojí v půli cesty

Foto: Evropská komise

Téma penzijní reformy je již léta trvale přítomné v české politice, výsledky jsou ale zatím skromné. Přes některá dílčí opatření, platná od začátku tohoto roku, je nutné učinit další kroky, k nimž ale dojde nejdříve po volbách. Aby pak měli politici lehčí práci, mají jim posloužit expertní návrhy, které připraví takzvaná Bezděkova komise.

Foto: Evropská komise
Zvyšování věku odchodu do důchodu je realitou již několik let. Od začátku letošního roku se začala tato hranice postupně dále posouvat na 65 let u mužů a také u žen, které vychovaly méně než dvě děti. Ženy s více dětmi budou moci podle jejich počtu odejít na odpočinek o jeden až tři roky dříve. Novinkou je postupné prodlužování doby důchodového pojištění z 25 na 35 let jako druhé podmínky nároku na starobní důchod. Současným a budoucím studentům se navíc už do odpracovaných let nebude započítávat doba studia.

A pomineme-li novou úpravu posuzování stupně invalidity, je to vlastně vše. Podle většiny ekonomů to ale pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému rozhodně nestačí. Ředitel ING Penzijního fondu Jiří Rusnok, který vedl ekonomické resorty ve dvou sociálnědemokratických vládách, tento názor sdílí, přestože podle svých slov není příznivcem přehnaných poplašných zpráv: "Samozřejmě ten stávající důchodový systém vydrží svým způsobem donekonečna, ale postupně bude vyplácet menší a menší důchody."

Zvyšování věku odchodu do důchodu Rusnok vítá, není ale spokojen s jeho tempem: "Je nutné pokračovat ve zvyšování důchodového věku, to se prostě děje všude na světě a to je jediná cesta, jak udržet ty stávající průběžné systémy v jakés takés kondici z hlediska schopnosti vyplácet přiměřené důchody. To se u nás naštěstí děje, já se jenom obávám, že tempo, které zatím u nás je, je nedostatečné vzhledem ke stárnutí českého obyvatelstva a že velmi rychle přijde na řadu politická debata o tom, jak to tempo urychlit."

Ani to ale nemusí stačit, protože kromě prodlužování lidského věku bude systém stále více zápasit také s důsledky menší porodnosti. Ze dvou stran se tak vytváří tlak na rostoucí počet důchodců proti zmenšující se skupině lidí v produktivním věku: "My máme v Česku velmi nízký, resp. téměř žádný podíl fondových rezerv, to znamená specifických úspor na stáří. Tady je skutečně potřeba začít, aby mladá generace, zejména lidé kolem třicítky a ještě mladší, dostali šanci nějakým způsobem alespoň částečně získat jakousi úlevu na tom solidárním pojištění, kterým platí své dnešní babičky a dědečky a možná rodiče, a začít si vytvářet určitou finanční rezervu pro období, kdy budou oni vstupovat do důchodového věku a kdy už nebude tak početná mladá generace, která jim by mohla platit to solidární důchodové zabezpečení."

Foto: Evropská komise
A řešení právě těchto úkolů by mělo být obsahem druhé a třetí fáze důchodové reformy, kterou už ale bývalá Topolánkova vláda nezvládla prosadit. Chyběl jí nejenom dostatek času, ale také dostatek hlasů.

Rozhodování příští politické reprezentace by tak mělo podpořit a urychlit několik variant reformních kroků, možných s ohledem na vývoj veřejných financí. S tímto cílem proto ministr financí Eduard Janota zřídil desetičlenný tým odborníků, jehož členem je také Jiří Rusnok: "Nedělejme si iluze, že jednání s odborníky povedou k nějakým konkrétním výsledkům, protože u nás není problém nedohody odborníků. U nás je problém totální nedohody politických stran a jejich představ. A to bohužel nevyřeší žádná odborná komise."

Přes Rusnokovu skepsi má komise jasné cíle, říká její předseda Vladimír Bezděk. Již před pěti lety vedl obdobnou komisi, která vypracovala propočty variant důchodové reformy podle zadání tehdejších parlamentních stran. Situace se ale za tu dobu změnila, důsledkem krize byl nižší výběr daní i menší platby do sociálního a důchodového systému. Vše se tedy musí propočítat znovu – a nejen to, říká Bezděk: "Nad rámec určité aktualizace výsledků výpočtů by ten tým snad mohl být schopen předložit dvě, tři, čtyři varianty, co a jak dál v povinném českém důchodovém systému. A nejenom to, ale dát budoucím rozhodovatelům, budoucím politikům, i své doporučení."

Přestože se komise nemusí scházet nijak často, pracovat by měla více-méně permanentně a být hotova už za čtyři měsíce, říká její šéf, předseda představenstva penzijního fondu Aegon, Vladimír Bezděk: "Těžiště té práce bude mezi setkáními, po e-mailech, telefonáty, osobní komunikací, a ta setkání jednou za týden, jednou za čtrnáct dnů, budou pouze takovou třešničkou na dortu. V podstatě chceme mít co nejvíc výstupů do konce května tohoto roku."

A jak se na možnosti nové Bezděkovy komise dívá politická scéna? Předseda ODS Mirek Topolánek ji dle svých slov plně podporuje: "Já se nedomnívám, že ta komise může dojít k jinému závěru, jako ta první Bezděkova komise. A je spíše na vládách po volbách, aby nejpozději do roku 2012 realizovaly důchodovou reformu a my jsme ochotni okamžitě začít spolupracovat."

Ústy svého místopředsedy Zdeňka Škromacha se v zásadě pozitivně ke zřízení komise pod staronovým vedením Vladimíra Bezděka postavila i ČSSD: "Je potřeba pokračovat i v té tradici Bezděkovy komise, která vlastně vznikla za naší vlády a která myslím že odvedla dobrou práci. A je škoda, že na ni nenavázala i další, Topolánkova vláda, protože důchodovou reformu nelze dělat hlasy jednoho, dvou poslanců navíc, ale je potřeba hledat širokou shodu, která vydrží i několik volebních období."

Ve hře je však obrovské množství peněz a zřejmě i různé dopady reformy systému na různé sociální skupiny, a tak široká politická shoda, po které všichni volají, nemusí být vůbec jednoduchá, bude-li vůbec možná.