Pilířová přehrada Fláje je jediná svého druhu v Česku

Foto: autorka

Vodní nádrž Fláje je unikátní pilířová vodní nádrž, jediná svého druhu v Česku. Svému účelu slouží už padesát let. Přehradu najdete v Krušných horách, a my se vydáme do jejích útrob.

Foto: autorka
Přehrada Fláje je díky své unikátní konstrukci zařazena mezi kulturní památky České republiky. Její hráz je dlouhá 460 metrů a procházíte se 50 metrů nad terénem s krásným výhledem do Krušných hor. Co však zůstává návštěvníkům utajeno, je samotné těleso přehrady, tedy procházka mezi jejími pilíři.

Pavel Michalko,  foto: autorka
"Nacházíte se v tělese přehrady, která je u nás ojedinělá. V Evropě stojí ještě jedna ve Švýcarsku,"

přivítal náš Pavel Michalko a jak dodal, všechny přehrady, ať už sypané, kamenné či betonové tvoří masa betonu, kterou prochází štola. Tady je to ale jiné.

"Tato přehrada je atypická, je postavená z pilířů, kterých je 35. Sevřením dvou pilířů vzniká návodní líc, a ten zadržuje vodu. Byla postavená z místního materiálu. Nedaleko odsud se otevřel kamenolom. Díky tomu, že podloží přehrady je na čisté skále - na žule, tak se mohlo zvolit toto technické řešení. Při této stavbě přehrady se ušetří až 30 procent materiálu, oproti ostatním přehradám. Přehrada Fláje byla vystavěná v roce 1954 - 1963. Toto je povodí Saska, tak abychom dostali vodu k vám zákazníkům, tak se razila štola 5 kilometrů dlouhá. Vodou nejvíce zásobujeme Teplice a Ústí nad Labem."

Foto: autorka
Při stavbě se vyskytl problém s dopravou. Štěrkopísek se těžil přímo zde, ale jak sem dostat cement, když nejbližší nádraží je 12 kilometrů?

"Takže byla vystavěná lanová dráha. Tou se z nádraží dovážel cement, tady se dělal beton a zavážela se stavba. Pro představu, na přehradu se spotřebovalo 183 tisíc kubíků betonu. To zadržuje 22 milionů kubíků vody. Rozloha přehrady je 170 hektarů a povodí je 40 kilometrů čtverečních."

Jak dodal Pavel Michalko, přehrada Fláje poskytla i cennou ochranu před povodněmi v roce 2002. Tehdy za 24 hodin napršelo tolik vody, co je půlroční průměr. Lidé díky přehradě dostali čas na evakuaci a z tisícileté vody se podařilo udělat vodu padesátiletou. Mezi pilíři je i řada měřidel, která signalizují, že je přehrada bezpečná.

Foto: autorka
"Je tady ocelová struna. Je to kyvadlo, které měří náklon přehrady jak proti vodě, tak proti terénu. Dále je to hydrostatické měření, což je náklon celého pilíře, nejenom prohnutí stavby. Dále je to průsak, to jsou takové studánky, kde se dá napít, to znamená, že vodní dílo je vodotěsné. Pokud by docházelo k destrukci, tak jsme schopni do 14 dnů vodní dílo vypustit."

Kvůli přehradě byla zbořena obec Fláje. Zachráněn byl malý dřevěný kostelík, významná památka lidové architektury. Byl rozebrán a v roce 1969 přemístěn do nedalekého Českého Jiřetína.

Příspěvek jsme poprvé vysílali 11. září 2010, dnes jste jej mohli slyšet v repríze.