Plány a problémy ČSSD

Zleva: Jiří Paroubek, Jaroslav Tvrdík a Ivan Přikryl, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Předseda České strany sociálně demokratické Jiří Paroubek hájil minulou sobotu na mimořádném zasedání Ústředního výkonného výboru mimo jiné zásady modernizace strany. Jejím cílem je podle něj zvýšit konkurenceschopnost sociální demokracie, zkvalitnit její vnitřní život, otevřít ji novým lidem i novým myšlenkám. Je reálná šance na realizaci těchto modernizačních záměrů? S touto otázkou jsem se obrátil na znalce poměrů v ČSSD, komentátora deníku Právo Alexandra Mitrofanova.

Alexandr Mitrofanov
"Podle Jiřího Paroubka by se sociální demokracie v důsledku těchto změn stala stranou přívětivější a sympatičtější pro širší vrstvy českých voličů, nejenom pro klasické voliče sociální demokracie z minulých let. K tomu chce uskutečnit řadu změn nejenom v organizaci strany, ale také v její prezentaci na veřejnosti. Jako idea to zní velmi dobře a osobně si myslím, že Jiří Paroubek s tímto spojil svou další politickou kariéru ne náhodou, protože pokud by se to povedlo, byl by v čele strany, která by získala další voliče. Nicméně každá obecná idea se vždy realizuje v konkrétním prostředí, a pokud jde o prostředí sociální demokracie, tam již nyní jsou cítit neshody a nesouhlas s tímto konceptem. Především ze strany lidí, kteří jsou již zvyklí za léta svého působení ovládat krajské a okresní struktury sociální demokracie, a kterým vyhovuje stav, kdy oni v poměrně úzkém kruhu funkcionářů rozhodují o tom, kdo vlastně bude zvolen, kdo bude delegován na kandidátky do různých modifikací voleb, a vlastně oni sami jsou tam jakýmisi pány v těchto krajích a okresech. Chystaná modernizace by tento stav mohla změnit a zařadit do hry mnohem širší okruh nejenom těch vybraných funkcionářů, ale také členstva sociální demokracie."

Sociální demokraté chtějí prosadit vznik parlamentní vyšetřovací komise, která by se zabývala tzv. Kubiceho zprávou, o níž tvrdí, že jejím cílem bylo poškodit ČSSD těsně před loňskými parlamentními volbami v očích veřejnosti. Vládní koalice to však odmítá, což potvrdila počátkem února, když podobný návrh ČSSD odmítla zařadil na program jednání Poslanecké sněmovny. Jaký názor na fungování této a jí podobných sněmovních vyšetřovacích komisí zastáváte Vy?

Zleva: Jiří Paroubek, Jaroslav Tvrdík a Ivan Přikryl, foto: ČTK
"Já si myslím, že jako novinář mohu pouze posuzovat, zda tyto komise byly k něčemu někdy dobré, a já osobně tento názor nesdílím, že dokázaly něco vyřešit. Možná v některých dílčích případech šlo o získání jakýchsi informací, nicméně už ze samotné podstaty takové komise mohou být pouze politickými orgány a mohou mít pouze politický vliv. A pak je logické, že i v těchto komisích jednotliví představitelé politických stran spíše hledí toho, aby zviditelnili svůj vlastní zájem, a aby nějakým způsobem dokázali svou vlastní stranu přivést do situace, která bude pro ní výhodnější. Proto si nemyslím, že takové věci jsou pro něco jiného dobré než pouze pro politické hry."

ČSSD čelí nařčením, že za vlády premiéra Miloše Zemana bujela korupce kolem plánovaného nákupu a poté pronájmu stíhaček Jas-39 Gripen pro naše letectvo. Myslíte si, že přiznaný lobbing v této věci mohl mít korupční podobu?

"Ptáte se mě na něco, co nemá důkazní podobu, a v takové situaci nemůže nejenom novinář, který nemá sebemenší důkaz v ruce, ale snad ani politik ani nikdo, kdo se považuje za seriózního člověka, říkat své soudy. Jenom obecně mohu říci, že lobbing jako takový patrně existuje, protože člověk i zná řadu lobbistů, kteří nejsou žádnými fantomy, patrně z něčeho žijí a mají poměrně vysoké příjmy. Zastávám ale názor, že v každém konkrétním případě je třeba přicházet s určitým úsudkem nebo výsledkem pouze na základě prokázaných věcí. A v této věci zatím ještě nic není prokázáno tou cestou, která přísluší demokratické společnosti."