Počet nařízených exekucí začal po letech klesat

Počet nařízených exekucí v Česku dramaticky rostl skoro deset let. Zdá se však, že nyní nastává obrat k lepšímu a exekucí najednou ubývá. A jaké jsou důvody?

Exekuce | Foto: Štěpánka Budková,  Radio Prague International
Od září 2001 byla v Česku zřízena instituce soukromého soudního exekutora, tedy osoby pověřené výkonem rozhodnutí soudů, notářských zápisů a dalších rozhodnutí o exekuci. Od té doby počet exekucí po téměř celé desetiletí neustále rostl, dalo by se říci, že dokonce až dramaticky. Postiženými dlužníky jsou jednotlivé osoby a domácnosti, ale také firmy, nebo dokonce města.

Neznámějším příkladem z poslední doby je případ Harrachova, kterému exekutor před pár dny zablokoval majetek i hlavní účet. Vymáhá tak dluh, který mělo město podle rozhodnutí soudu převzít před 17 lety spolu se třemi rozestavěnými bytovými domy z majetku privatizovaného podniku Crystalex. Město ale odmítá převzetí dluhu, který se vyšplhal na 85 milionů korun. Tato částka totiž představuje zhruba tři čtvrtiny majetku města. Jeho starosta Tomáš Ploc se ale pokusil o dohodu s exekutorem:

Harrachov
"Nechali jsme znaleckým posudkem ohodnotit majetek, který je v současné době asi 115 milionů korun a myslíme si, že by to jako garance mohlo stačit a tím pádem že by měly být uvolněny finanční prostředky, aby opravdu minimálně základní chod města mohl probíhat."

Na provozním účtu má totiž radnice peníze jen na měsíc, dodává Ploc:

"Město má i příspěvkové organizace, jako je základní škola, mateřská škola, záchranný hasičský sbor a tak dále. A to je potřeba nějakým způsobem živit a ty prostředky když dojdou, tak asi budeme muset všechno tohleto zavřít."

Pozitivně proto zní zpráva, že takových těžce řešitelných nebo takřka neřešitelných situací, ať už se týkají domácností nebo firem, konečně začalo ubývat. Potvrdila nám to mluvčí Exekutorské komory Monika Zajícová:

"Z údajů, které máme k dispozici, vyplývá, že se v letošním roce v České republice poprvé od roku 2001, tedy od roku, kdy začali vymáhat pohledávky soukromí soudní exekutoři, tak se zastavuje dramatický nárůst počtu nařízených exekucí. Svědčí o tom alespoň údaje za první pololetí letošního roku a z těch vyplývá, že od ledna do června 2010 bylo nařízeno přibližně 304 tisíc exekucí. My si v tuto chvíli netroufáme odhadnout, jestli na konci letošního roku dosáhneme toho dvojnásobku onoho pololetí, tedy zhruba 600 tisíc nařízených exekucí či nikoli, ale každopádně předpokládáme, že naznačený pokles v počtu nařízených exekucí bude dál pokračovat a rozhodně toho loňského čísla, tedy více jak 700 tisíc nařízených exekucí již nedosáhneme."

Je třeba dodat, že celková tendence poklesu počtu nařízených exekucí se sešla se statistickým výkyvem nedávné doby:

"Dá se očekávat, že tento pokles bude pokračovat v dalších letech i proto, že údaje za letošní rok jsou stále ještě ovlivněny balíkem jednorázových exekucí jednoho významného velkého věřitele, který se rozhodl vymáhat desetitisíce pohledávek nahromaděných za více jak deset let. Nicméně tento faktor již příští rok statistiku ovlivňovat nebude."

Vraťme se ale ke zmíněnému trendu poklesu počtu nařízených exekucí. Mluvčí Exekutorské komory ho vysvětluje takto:

"Důvody onoho zmiňovaného poklesu vidíme zejména v tom, že v souvislosti s ekonomickou krizí si firmy daleko více kontrolují bonitu svého dlužníka či odběratele a také že kvůli druhotné platební neschopností častěji než dříve vyžadují platby v hotovosti anebo zálohy. Je také zřejmé, že v důsledku krize se podstatně snížil počet uzavřených obchodů, takže klesl i počet nezaplacených dluhů, tedy i počet dluhů v exekuci, samozřejmě. No a poslední faktor sledujeme v tom, že díky popularizaci exekucí a jejich důsledků, které rozhodně nejsou nemalé, se i sami dlužníci více zajímají o své dluhy a snaží se je řešit, snaží se jim předcházet, a to tak, aby celá věc do stádia exekuce vůbec nemusela dospět."

Zajímavá je také regionální statistika počtu exekucí, i když je nutno dodat, že její výpovědní hodnotu snižuje nestejný počet obyvatel anebo také podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích:

"Ukazuje se, stejně jako loni mimochodem, že nejvíce dlužníků pochází z Prahy, chcete-li konkrétní číslo, tak za první pololetí letošního roku to bylo zhruba 67 tisíc dlužníků, a ze severní Moravy, tam to bylo 48 tisíc. Naopak nejméně dlužníků má trvalé bydliště – protože to statistika zohledňuje - v jižních Čechách, a to 16 tisíc a ve východních Čechách, a to je 25 tisíc."

Více vypovídající je ale statistika generační. Ta se totiž podle Zajícové proměnila:

"My jsme někdy před půl rokem říkali, že nejvíce dlužníků se rekrutuje z té mladší generace, 20 až 35 let a ze seniorů. V tuto chvíli to ale vypadá spíše že už, jak my říkáme, dluží celá rodina, všechny věkové kategorie jsou mezi dlužníky zastoupeny prakticky rovnoměrně. Pravda ale je, že mezi dlužníky jsou častěji lidé s nižším vzděláním a nižším sociálním statutem."