Počet turistů v Česku stále roste, příjmy z cestovního ruchu tomu ale neodpovídají

Do Česka loni podle odhadu vládní agentury CzechTourism přijelo rekordních skoro šest a půl milionu zahraničních turistů. To bylo o šest procent více než v roce 2004. Další nárůst očekává CzechTourism i v letošním roce. Více už se dozvíte po znělce ekonomické rubriky, kterou připravil Zdeněk Vališ.

Cestovní ruch je všude ve světě hýčkán. Cení se jeho multiplikační efekt. Často proto bývá označován za nejvýznamnější odvětví, ve kterém vzniká nejvíce pracovních příležitostí. Mimo zaměstnanosti ale ovlivňuje podstatným způsobem další oblasti. Podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu a pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu, má vliv na příjmy místních rozpočtů a jeho rozvoj podporuje investiční aktivity. Z toho všeho vyplývá i význam cestovního ruchu pro rozvoj regionů. U nás se cestovní ruch a navazující odvětví, která uspokojují potřeby vyvolané cestovním ruchem, podílejí na tvorbě hrubého domácího produktu zhruba deseti procenty a stejný podíl mají také na celkové zaměstnanosti. Loni přijelo do Česka šest a půl milionu zahraničních turistů. Letos má být rekord opět pokořen. Těch turistů přijelo samozřejmě víc. Do statistik se ale počítají jenom ti, kteří využili služeb tuzemských hotelů, penzionů a ostatních hromadných ubytovacích zařízení.

"Největší nárůst počtu turistů byl stejně jako v předloňském roce z Německa, Velké Británie, Itálie a Spojených států."

Ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška,  foto: Autor
Říká ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška. Opět se ale ukázalo, že daleko největším lákadlem je Praha. Tu navštívilo 60 procent všech turistů, zatímco do Karlovarského kraje, který je na druhém místě, zamířilo pouze něco málo přes šest procent turistů. Proč se nedaří přilákat zahraniční turisty do regionů?

"Já myslím, že se to daří. Jsou samozřejmě kraje, kde se to nedaří nebo se to nepodařilo ve srovnání s loňským a předloňským rokem. Většina krajů ale má určitý nárůst. Myslím, že takovou hlavní brzdou cestovního ruchu v krajích je to, že i přes jejich prezentaci, která už začala, ty kraje ještě nejsou v zahraničí tak známé. Také k tomu ale přistupuje infrastruktura, která vždy není na úrovni, jakou požaduje klient, ochotný zaplatit čtyřhvězdičkový hotel. Zatímco v Praze je v této kategorii dobrý výběr, v krajích jsou to často jen dva tři čtyři takové hotely. K tomu samozřejmě přistupuje i samotná úroveň služeb, lidský faktor."

Při pohledu na statistická čísla ale narazíme na další problém. Počet turistů stoupá rychleji než rostou devizové příjmy z cestovního ruchu. Jinými slovy řečeno to znamená, že k nám nejezdí větší počet bohatších turistů. Jsme tedy stále zemí spíše levné turistiky?

"Myslím, že to není jediný důvod, proč příjmy nerostou tak rychle. Důvodem může být i to, že určitá část služeb je placena turisty v jejich domovské zemi. K tomu asi přistupuje fakt rozvíjející se elektronické komunikace. To znamená, že oni si mohou na internetu kupovat v podstatě služby, které jsou výhodnější, než kdyby je kupovali přes cestovní kancelář nebo přímo na místě. To je takový celkový úsporný trend, který se netýká jenom nás, ale je celosvětový."

Nemáte přesto pocit, že klesá podíl tzv. batůžkářů ve prospěch tzv. lepších turistů?

"Doufám, že ano. Zdá se, že klasičtí batůžkáři už pomalu mizí. Na druhé straně to, že má turista na zádech baťoh neznamená, že to není bonitní klient. Jako Česká republika, zejména Jihočeský kraj, budeme v září hostiteli tzv. Euroranda, což je taková turistická olympiáda, kdy nás navštíví zhruba 25 tisíc turistů, zejména z Německa a z Francie. A tito lidé, přestože chodí pěšky, mají baťohy na zádech, tak určitě nepatří k nemovitým klientům."

Jako pozitivní hodnotí Rostislav Vondruška fakt, že se zvyšují počty turistů z asijských zemí, kteří patří spíše k těm bohatším.

Prezident Asociace českých cestovních kanceláří Ladislav Havel,  foto: Autor
"Stoupá počet turistů zejména z Japonska a z Koreje. A pokud by se nějakým způsobem podařilo odstranit nebo alespoň zmírnit administrativní překážky, které stojí v cestě přílivu turistů z Číny, určitě bychom zaznamenali i rychlý růst i z této země."

Ladislav Havel, prezident Asociace českých cestovních kanceláří, k tomu dodává.

"Dnes Číňan sedne do letadla, které míří do schengenského prostoru, a nebude se pochopitelně zabývat zajišťováním víza do tak malé oblasti, jako je Česká republika. Létají tedy do Maďarska. Maďaři v tuto chvíli vyhráli náš soukromý boj o Číňany. Nicméně na tom pracujeme. Tím musím zmínit schůzky na Ministerstvu zahraničních věcí, které pro to opravdu hodně dělá. O tom není pochyb."

Také v případě ruských turistů prý Česko hodně doplatilo na zavedení víz v roce 2000. Přitom podle odborníků na cestovní ruch patří Rusové k těm zahraničním návštěvníkům, kteří v Česku nejvíce utrácejí. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že za čtyři roky od zavedení vízové povinnosti přišlo Česko údajně o úžasnou částku 19 miliard korun. Ředitel CzechTourismu se vyjadřuje opatrně.

"Nemohu posoudit tu částku, kterou jste zmínil. Každopádně obecně řečeno, existence vízové povinnosti vždy znamená určité omezení. Na druhou stranu je potřeba zvažovat důvody k té vízové povinnosti."

V poslední době se ale počty ruských turistů přece jen opět poněkud zvýšily.

"Myslím, že to je tím, že se zjednodušily vízové formality, že jsme vydávali víza nejen v Moskvě, ale i v Petěrburku a Jekatěrinburku. Zároveň jsme k tomu také přispěli svou troškou do mlýna my, našimi aktivitami, které jsou v Ruské federaci velice široké."

Turistický růst očekává Rostislav Vondruška i v letošním roce. Kde ale zatím vidí naše slabiny?

"Mnohdy máme tendenci být méně sebevědomí, než bychom být měli. Vidíme mnohokrát ve světě, že země, které nemají zdaleka tolik co nabídnout, vystupují velice sebevědomě a snaží se získat nejbonitnější klienty. Přitom opravdu nemají ani přírodní, ani infrastrukturní předpoklady, jako máme my."

Ladislav Havel, prezident Asociace českých cestovních kanceláří, na druhé straně zmiňuje různé kritické připomínky zahraničních turistů, které znepříjemňují jejich pobyt. "Od stížností na neuklizený a podivnými individui obsazený parčík vedle Národního muzea, až samozřejmě po čistotu a chybějící jazykově mutantní cedulky turistických informací." Pokud jde o prognózu na letošní rok, sdílí Ladislav Havel optimismus ředitele CzechTourismu. Při prognózování vývoje cestovního ruchu si prý připadá ... "možná trochu jako socialistický zemědělec, jehož další sklizeň byla vždy 110 procent té minulé. Jenže ona ta predikce rozvoje opravdu o těch několik procent - až do deseti - funguje."