Pod Jeseníky možná povede nejdelší tunel v ČR

Pohoří severomoravských Jeseníků od sebe odděluje dvě města - Šumperk a Jeseník, který je ze všech stran téměř nedostupný a špatné dopravní spojení komplikuje rozvoj turistiky i podnikání. A právě odříznuté Jesenicko by mělo být se zbytkem republiky spojeno tunelem. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

S myšlenkou postavit tunel přišla v roce 1998 společnost Lesostavby Šumper. O zapojení do ambiciózního projektu uvažuje i vedení Českých drah. Obává se totiž, že pokud se podaří tunel postavit, nebude moci železnice v tomto horském regionu silniční dopravě konkurovat. V jaké stavu je nyní příprava projektu, jsem se zeptala generálního ředitele Lesostavby Šumperk Marka Lacha.

"Vláda zvažuje, jestli ten tunel, tak jak my ho navrhujeme, dát do územního plánu jako veřejně prospěšnou stavbu. Je to důležité zejména z toho důvodu, protože to prochází chráněnou krajinnou oblastí a bez toho, aniž by to získalo tento statut - ta stavba - v podstatě to není možné vůbec realizovat."

Vy jste říkal, že to prochází chráněnou krajinnou oblastí, jak dopadla studie z hlediska životního prostředí?

"Jsem přesvědčen, že ta studie jednoznačně prokazuje, že doprava, která dneska šplhá úplně zbytečně do tisícimetrové výšky a pak znova sjíždí do šesti set metrů, spaluje každý rok milióny litrů pohonných hmot zbytečně, protože pak ten tunel pojede po rovině. Ta studie jednoznačně říká, že čím dřív ten tunel bude, tím menší bude ten ekologický dopad. Nejde jenom o zplodiny. Jde také o sůl, jde o odkapy olejů a nafty, jde o hluk, jde o křížení nadregionálních koridorů migrace zvěře. Všechny tyhle věci by ten tunel v podstatě řešil. Problémem ale zůstává, jakým způsobem vyřešit přístupové cesty. Obce se obávají, že zjednodušení, zrychlení dopravy, podpoří dopravní intenzitu v těch přilehlých obcích takovým způsobem, že vlastně výsledný efekt bude negativní pro životní prostředí v těch obcích. Na první pohled ta úvaha je relevantní, ale když si potom člověk uvědomí, že ten tunel se navrhuje v šířce 7,5 metru, což je vlastně úplně ten nejmenší průjezdný profil silnice, tak ten tunel nikdy nemůže tu dopravní intenzitu natolik stimulovat, aby tou obcí jel takový provoz, který by ty obce nezvládly. Ten tunel je navržen v délce 5. 912 metrů. Je to nejdelší silniční tunel vůbec v republice. Podle mého názoru ta stavba je racionální a je to prostě jenom otázkou času."

České dráhy by se chtěly podílet na stavbě tunelu s tím, že by se tam vytvořil vlastně i železniční tunel.

"Celá ta stavba je navržena tak, že to jsou dvě trouby, přičemž ta jedna trouba je vlastní dopravní tunel - to je ten průměr 7,5 metru a vedle něho paralelně z důvodu bezpečnosti a úniku a větrání toho tunelu je menší tunel. Tento lze teoreticky využít k tomu, aby tam projížděla vlaková souprava."

Jak dodal Marek Lach, podle propočtů by stavba tunelu spojujícího Šumpersko a Jesenicko přišla na zhruba 4,5 miliardy korun.