Pokračuje proces s komunistickým prokurátorem Karlem Vašem kvůli jeho účasti na justiční vraždě generála Heliodora Píky

Krel Vaš

Před Městským soudem v Praze v pondělí stanul bývalý komunistický prokurátor Karel Vaš, který v roce 1948 vyšetřoval a obžaloval generála Heliodora Píku. Proces s Vašem je průlomem v dosavadní soudní praxi, protože poprvé je vysoký představitel komunistické justice obžalován za účast na vědomé justiční vraždě. Více informací má Milena Štráfeldová.

Generál Heliodor Píka, bývalý zpravodajský důstojník, působil za 2. světové války jako náčelník vojenské mise v Sovětském svazu. Prosazoval zde ovšem politickou linii londýnské exilové vlády prezidenta Beneše, a proto se po únoru 1948 stal jednou z prvních obětí zinscenovaných politických procesů. Na základě podvržených dokladů o spolupráci s britskou zpravodajskou službou byl odsouzen za vlastizradu a v roce 1949 popraven. Rozhodující podíl na jeho odsouzení měl tehdejší komunistický prokurátor Karel Vaš, který je nyní obžalován z toho, že do Píkova spisu vložil zfalšované dokumenty a účelově zkreslil i jeho výpovědi. Pětaosmdesátiletý Vaš veškerou vinu popírá a tvrdí, že postupoval striktně podle zákona. Bývalá dlouholetá politická vězenkyně a představitelka Konfederace politických vězňů Hilda Čiháková - Hojerová k úloze Vaše v soudních procesech 50. let uvedla:

"On byl opravdu mluvčím té politické špičky a pravděpodobně taky ta politická špička ho tam posadila."

Stejnou roli jako v procesu s Heliodorem Píkou sehrál podle Hildy Hojerové prokurátor Vaš i ve vykonstruovaném soudním procesu s dr. Miladou Horákovou.

"Ten případ doktorky Horákové je vysloveně případem doktora Vaše. On si na tom jistě taky udělal kariéru. Jistě to dostal řekněme nařízeno, aby tam byl co nejpřísnější trest, ale mohl se ukázat poněkud lidským, a to se neukázal."

Současného soudního procesu s Karlem Vašem v kauze generála Heliodora Píky se účastní i Píkův syn Milan. Ten po Vašově výpovědi u soudu řekl, že jeho cílem není pomsta za otcovu smrt:

"Já jsem rád, že k tomu procesu došlo, po mnohých letech že se nakonec potvrdí to, v co jsme věřili, že se nestaly ty skutky, pro které byl žalován a nakonec popraven roku 1949."

Generál Píka byl sice v roce 1968 rehabilitován, k potrestání viníků jeho smrti však po sovětské okupaci již nedošlo. Pokud současný soud s odstupem více než půl století rozhodne o Vašově vině, bude to znamenat důležitý precedens, že totiž ani soudcové a prokurátoři, kteří sloužili komunistické moci, nejsou beztrestní.